fbpx Sykepleiere skades på jobb Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere skades på jobb

Det er tøft i helsesektoren. I Tromsø kommune leverte sykepleiere og andre helsearbeidere inn 560 skademeldinger i fjor.

I Tromsø kommune gruer mange sykepleiere seg for å gå på jobb fordi de føler seg truet av pasienter, melder NRK Nordnytt.

I 2008 meldte helsearbeidere bare i Tromsø inn 560 personskademeldinger. Det er mye når tallene på landsbasis for helse- og sosial har ligget mellom 4- 6 000 meldinger i året.

Mørketall

Ved Kroken sykehjem I Tromsø ble det i fjor registrert 114 skademeldinger. Kroken sykehjem har omlag 70 pasienter pluss en skjermet avdeling med ni senger.

- Har du selv opplevd å bli utsatt for ubehageligheter?

- Ja, det har jeg. Det kan være slag, spark eller spytting. Det er ofte pasienter som er redde eller urolige. Mange er demente. Når du kjenner pasientene er det lettere å ta forhåndsregler. Mange steder går man to og to når man skal hanskes med "vanskelige" pasienter, men det er ressurskrevende, sier NSF tillitsvalgt, Britt Arnesen Wedø.

- 114 meldinger virker mye. Hva skyldes økningen?

- Hvorfor antall meldinger har økt, vet jeg ikke. Men jeg synes ikke 114 meldinger er mye. Det er mindre enn èn hendelse per dag. Jeg vet selv at jeg ikke har tid til å rapportere alt som skjer. Det er for travelt. Jeg tror mørketallene er store selv om vi nok er blitt flinkere til å fylle ut skadeskjema, sier Arnesen Wedø.

Hun har aldri vært redd for å gå på jobb.

- Pasientene er nok mer redde enn oss. Det er en fordel å kjenne pasientene, da kan du som pleier forberede deg litt. Blir de urolige, er det greit å ta litt tid slik at de får roet seg. De vil jo gjerne opp av sengen, sier Arnesen Wedø.

Arbeidstilsynets mål

Arbeidstilsynets jobber for at antallet skader reduseres, og at andelen som meldes til Arbeidstilsynet skal øke. To forskjellige undersøkelser Arbeidstilsynet har gjort, avslører imidlertid at  mellom 50 prosent og 75 prosent av skadene som skjer i arbeidslivet ikke rapporteres. Arbeidstilsynet regner også med at det er skjev innrapportering både når det gjelder bransje og på hvor alvorlige skadene er.

Har du opplevd ubehagelige situasjoner på jobb? Har du råd og tips for hvordan slike situasjoner bør håndteres?

 Ta kontakt med journalist Kari Anne Dolonen 22 04 33 69

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse