fbpx 70 000 demente Hopp til hovedinnhold

70 000 demente

Ifølge Folkehelsa har rundt 70 000 nordmenn demens. Flere kvinner enn menn får sykdommen.

Demens er fellesbetegnelsen på flere sykdommer. Felles for dem er problemer med hukommelsen og tankeevnen. De fleste demenssykdommene er kroniske og kan ikke helbredes. Etter som tiden går, forverres sykdommen.

Faktaark

Folkehelsa har laget et faktaark om demenssykdommene som anslår at om lag 70 000 personer i Norge i dag lider av demens.

For å stille diagnosen demens etter Verdens helseorganisasjons kriterier (ICD-10), er det et krav at symptomene har vart i minst seks måneder (ICD-10). Et annet krav er at den kognitive svikten reduserer evnen til å fungere i dagliglivet. Som oftest baseres en demensdiagnose på ulike tester og samtaler med pasient og pårørende.

En viktig del av diagnostiseringen er å utelukke andre mulige årsaker til hukommelsessvikt.

Ulik demens

Hovedgruppene av demens inkluderer:

Alzheimers sykdom: Om lag 60 prosent av de som rammes av demens, antas å ha Alzheimer. Sykdommen er knyttet til dannelse av såkalte plakk og nevrofibrillære floker i hjernen.

Vaskulær demens: Om lag 20 prosent antas å ha denne formen for demens. Vaskulær demens skyldes redusert blodforsyning til deler av hjernen. Den bakenforliggende årsaken kan være en eller flere tilstoppede blodårer som har ført til hjerneinfarkt, eller det kan være annen skade eller sykdom i hjernens blodårer. Det kan også være andre årsaker til at deler av hjernen får for lite oksygen.

Demens med såkalte Lewy-legemer: Denne typen er ofte knyttet til Parkinsons sykdom. Det er stor usikkerhet om hvor vanlig denne demensformen er.

Frontotemporaldemens: skyldes forandringer i hjernens panne- og tinninglapper.

Blandet demens: Dette er trolig en hyppig tilstand, særlig i de seneste fasene av en demenssykdom. Det kan for eksempel være en blanding av Alzheimers sykdom og vaskulær demens eller Alzheimers sykdom og demens med Lewy-legemer.


Alder en viktig faktor

Økende alder er den viktigste risikofaktoren for å få demens. Siden kvinner blir eldre enn menn, tror forskere det kan være en forklaring på at flere kvinner enn mann får demens.

Det er ifølge Folkehelsa sjelden at noen under under 65 år får diagnosen. Fordi antallet eldre i befolkningen øker, øker også antallet demenstilfeller.

I 2050 regner man med at antall demente vil være omtrent 160 000 dersom dagens utvikling fortsetter.

Halvparten på sykehjem

Myndighetene regner med at halvparten av alle demente bor i sykehjem som er spesielt tilrettelagt for demente. Det er vanlig å gi demente visse legemidler selv om effekten er omdiskutert.


Forskning og overvåking ved Folkehelseinstituttet

I 2009 Folkehelsa et demensprosjekt i samarbeid mellom Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet, Norges teknisk-naturligvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og Helse Midt-Norge.

Prosjektet tar for seg data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) og er finansiert av Norges forskningsråd.

Det ene hovedmålet er å beregne om ulike faktorer tidligere i livet kan øke eller redusere risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom eller annen demens. Det andre hovedmålet er å vurdere om den psykisk helsen hos ektefelle og barn påvirkes.

Kilde: Folkehelsa

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse