fbpx - Et gjennombrudd for sykepleierne Hopp til hovedinnhold

- Et gjennombrudd for sykepleierne

Helseminister Bjarne Håkon Hanssens nye utspill om behandling utenfor sykehusene blir møtt med jubel. Les mer om hva reformen innebærer.

Regjeringen utvider ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) i helsevesenet. Fra 1. januar 2009 skal ikke lenger bare helsehjelp som er gitt av legespesialist kunne utløse refusjon. Som en del av samhandlingsreformen vil sykepleie fra 01.01.09 også utløse refusjon for eksempel til pasienter med hjertesvikt, diabetes og KOLS. Ordningen omfatter også sykehjem og hjemmesykepleie.

- Nå legger vi til rette for at pasienter i større grad kan behandles utenfor sykehusene av kvalifisert helsepersonell. Den økonomiske omleggingen vil bidra til ta køene ved sykehusene går ned, sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

Økende ventelister er dårlig nytt for regjeringen, særlig i et kommende valgår. Samhandlingsreformen blir en av de viktige helsepolitiske sakene til våren.

- Nye muligheter
Norsk sykepleierforbund betegner utspillet som et gjennombrudd.

- Mange års arbeid med å synliggjøre sykepleieres innsats i helsetjenesten og i finansieringsordningene har i dag gitt resultat, sier forbundsleder Lisbeth Normann i en uttalelse.

- Dette vil gjøre at pasienter vil oppleve helsevesenet mer smidig og tilpasset. Det rydder i roller og i ansvar. Det er moderne og effektivt, sier Normann.

Hun mener at statsrådens reformplaner åpner for helt nye muligheter i helsevesenet, blant annet et godt steg i retning av å få til fastsykepleier i kommunene,

Disse behandlinger gir refusjon:

  • Kronikeromsorg utført av sykepleiere for diabetikere og pasienter med andre indremedisinske kroniske sykdommer (for eksempel hjertesvikt, KOLS/astma eller MS, parkinson og andre kroniske nevrologiske sykdommer).
  • Lysbehandling av pasienter med kroniske hudlidelser, for eksempel psoriasis og eksematøse lidelser (utført av sykepleiere).
  • Gipsing og bandasjebehandling som ledd i oppfølging etter skader (utført av sykepleiere).
  • Svangerskapsomsorg utført av jordmødre (i spesialisthelsetjenesten).
  • Nevropsykologisk testing utført av psykologer.
  • Annen somatisk orientert helsehjelp utført av psykologer, for eksempel som ledd i tverrfaglig smertebehandling og oppfølging ved kroniske nevrologiske tilstander.
  • Praktisk gjennomføring av undersøkelser med henblikk på hjerterytmeforstyrrelser, der lege fortolker resultat og står for oppfølging i etterkant (utført av sykepleiere).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse