fbpx Nye planer for undervisningssykehjemmene Hopp til hovedinnhold

Nye planer for undervisningssykehjemmene

Landets 20 undervisningssykehjem er under stadig utvikling, og nå utredes muligheten for både et nasjonalt undervisningssykehjem for samene og egne undervisnings-hjemmetjenester.

Direktør Kristin Mehre ved Helsedirektoratets avdeling for omsorg og tannhelse avslører planene for undervisningssykehjemmene for Sykepleiens lesere:

– Det viktigste vi jobber med er et strategidokument om hva undervisningssykehjem skal være. Planen skal være ferdig i begynnelsen av 2009. Her kan det tenkes at det kommer noen nye målsetninger. Videre utreder vi om det er behov for et eget nasjonalt undervisningssykehjem for den samiske befolkningen, for også å ivareta samer som bor utenfor de samiske kjerneområdene. Ellers ligger der ingen politiske føringer for at det kan bli flere undervisningssykehjem enn i dag.

Mehre understreker at direktoratet i tillegg konsentrerer innsatsen rundt fagutvikling siden det bidrar til rekruttering.

– Hvilke nye målsetninger kan tenkes å dukke opp?

– Vi vil tenke litt nytt i forhold til utvikling. Nå etableres det fem forsknings- og utviklingssentre i landet. Her skal det være et samarbeid. Dessuten har vi eldreforliket mellom regjeringen, Kristelig folkeparti og Venstre fra desember 2007, som sier at det skal etableres undervisnings-hjemmetjenester. Nå ser vi på ulike modeller for hvordan det kan la seg gjøre.


Målet
Målet for undervisningssykehjemmene er å bidra til å heve kvaliteten i sykehjemstjenesten og å øke status og anseelse for faget geriatri generelt. De skal være modeller for andre sykehjem i regionen, og bidra til spredning av kunnskaper og ferdigheter. De er regionale ressurssentre som skal drive med fagutvikling og klinisk forskning knyttet til metoder for å bedre pleien, omsorgen og behandlingen, og for å øke opplevelsen av livskvalitet, trygghet og verdighet for den enkelte.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.