fbpx 30 til 50 gravide rusmisbrukere må tvangsinnlegges Hopp til hovedinnhold

30 til 50 gravide rusmisbrukere må tvangsinnlegges

Hvert år må opp til 50 gravide rusmisbrukere tvangsinnlegges. Innleggelsen skjer vanligvis sent i svangerskapet.

Dette kom frem på en konferanse om tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige i institusjon, arrangert av fylkesmannen i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Østnorsk kompetansesenter.

Ifølge Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) fattes det mellom 100 og 150 tvangsvedtak i året gjennom lov om sosiale tjenester.  Dette tallet er relativt stabilt fra år til år. 

En av tre gravide
Omtrent en tredel av disse vedtakene fattes overfor gravide rusavhengige, og de fleste blir omfattet av tvangsinnleggelse forholdsvis sent i svangerskapet. Ifølge LMS brukes tvangsvedtak etter lov om sosiale tjenester generelt oftest overfor kvinner og overfor narkotikadominert rusmisbruk. 

Tvangsanvendelsen speiler ifølge foreningen ikke rusbrukerne særlig godt, i forhold til type rusmiddel, antall brukere og kjønn.

Kvinner overrepresentert
- Det er bare en liten del av de som oppfyller vilkårene for tvangsanvendelse som blir innlagt, og kvinner er sterkt overrepresentert i forhold til deres antall av rusavhengigpopulasjonen, hevdet LMS på konferansen.

- Generelt kan man si at en gruppe lite ressurssterke personer tvinges, det store flertallet berøres ikke av anvendelsen av tvang gjennom LOST. Kvinner og narkotika er stikkord for den tvangsanvendelse som forekommer, mener LMS.

Dobbeltdiagnoser
De fleste tvanginnleggelser skjer etter lov om psykisk helsevern. En del av disse tvangsinnleggelsene dreier seg om personer med dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse