fbpx HPV-vaksine eller ikke HPV-vaksine? Hopp til hovedinnhold

HPV-vaksine eller ikke HPV-vaksine?

Det er spørsmålet som i dag skal diskuteres i Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. Sylvia Brustad skal være tilstede under drøftingene. Målet er å komme frem til en endelig avgjørelse i saken.

Livmorhalskreft- vaksinen (HVP 16/18) er omstridt og skaper hodebry for politikere så vel som fagfolk. Samtidig står to legemiddelgiganter og venter spent på avgjørelsen om livmorhalskreft skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet eller ikke. 

Ikke nytt tema
Spørsmålet om innføring av HPV -vaksinasjon ble første gang behandlet i prioriteringsrådet i 2007. De kom ikke frem til noen konklusjon, og har jobbet videre med saken. Arbeidet har vært delt mellom Sekretariatet, Kunnskapssenteret og
Sosial- og helsedirektoratet.

Dette må med
I følge Sosial- og helsedirektoratet bør et helhetlig program for forebygging av livmorhalskreft inneholde følgende elementer:
Hvem skal tilbys vaksinen
Oppfølging av vaksinasjon
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Screeningprogrammet

Usikker effekt
Sosial og helsedirektoratet sieri sin rapport at vaksinen mot livmorhalskreft er relativt nyutviklet. Samtidig er ikke kunnskapen om det naturlige forløp for HPV-infeksjonen fullstendig.
- Dette gjør den samlede nytteverdien av HPV -vaksinen i et fremtidig Barnevaksinasjonsprogram noe usikker, ifølge direktoratet.

Industrien
Legemiddelindustrien har nedlagt et omfattende forskningsarbeid vedrørende vaksinen og nye resultater fra ulike studier publiseres fortløpende. 
To legemiddelgiganter kjemper om en kjempekontrakt hvis norske skolejenter skal massevaksineres mot livmorhalskreft.
I motsetning til hva mange har trodd, bekrefterFolkehelseinstituttet at det ikke bare er HPV-vaksinen Gardasil fra selskapet Merck det står om. Konkurrenten GlaxoSmithKline, tilbyr også en tilsvarende vaksine, og det er ikke avgjort hvilken av dem norske skolejenter eventuelt tilbys.
- Vi vil komme med et tilbud til Staten, men kan av konkurransemessige hensyn ikke si hva det blir på, sier administrerende direktør Åge Nærdal ved GlaxoSmithKline til VG.

Godt nok
- Sosial- og helsedirektoratet har vurdert at det foreligger tilstrekkelig faglig dokumentasjon til å kunne innføre HPV-vaksinasjon i Barnevaksinasjonsprogrammet under forutsetning av at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten overvåker programmet.

Kostnader
I rapporten anslår Sosial og helsedirektoratet at totalkostnadene for innføring av HPV -vaksinasjon i Barnevaksinasjonsprogrammet i regi av skolehelsetjenesten vil beløpe seg til om lag 104 millioner kroner for et årskull jenter.


Status i andre nordiske land:
Danmark:Her foreligger en anbefaling om å vaksinere alle jenter i 12 års alderen gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Et toårig opphentingsvaksinasjonsprogram anbefales også for jenter 13-15 år. Den danske regjering klarte nylig å bli enig om en avtale med andre partier om finansiering.
Vaksinasjon av 12 år gamle jenter starter senest januar 2009. Opphentingsvaksinasjon starter høsten 2008.

Sverige:I Sverige anbefalte Socialstyrelsen den 26. februar 2008 at HPV-vaksine skal inngå i det svenske vaksinasjonsprogrammet. Socialstyrelsen foreslår at jenter i årskull 5 og 6 skal vaksineres mot HPV. Vilkår for at vaksinasjonen skal innføres i det allmenne vaksinasjonsprogrammet er at man kontinuerlig evaluerer effektene. Socialstyrelsens forslag er sendt ut på høring til berørte myndigheter og organisasjoner.

Finland:Har fortsatt ikke kommet med noen bestemmelser og har ikke satt ned en offisiell ekspertgruppe for anbefaling av HPV vaksine. De har et veldig effektivt screeningprogram og ønsker primært å forbedre dette. Det foregår fortsatt en stor HPV vaksinasjonsstudie blant unge i Finland som de ønsker å se resultatene av.

Leder av Prioriteringsårdet har lagt frem følgende forslag til medlemmene forann dagens møte:
På bakgrunn av sakens kompleksitet ønskes det en bredest mulig diskusjon i Rådet.
Endelig vedtak vil bli utformet i møtet0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse