fbpx - Flere kan ha fått hepatitt C Hopp til hovedinnhold

- Flere kan ha fått hepatitt C

400 pasienter er blitt sporet opp av sykehuset i Tromsø etter at det ble oppdaget at en kirurg har smittet to pasienter med hepatitt C.

I oktober ble det kjent at en kirurg ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) hadde smittet to pasienter med hepatitt C. Dette skjedde før han selv visste at han var smittet. Sykehuset har nå tilbakesporet 400 pasienter som kan ha blitt utsatt for smitterisiko etter å ha blitt operert av kirurgen i en periode fra 2005 til 2007. 

-  Vi frykter at flere enn de to er smittet, sier Anne Husebekk, professor i immunologi og leder for enhet for forskning og kvalitet på UNN. 

Hun vil ikke ut med det konkrete antallet smittede pasienter. Sannsynligvis er kirurgen selv blitt smittet av en pasient han har operert. Siden kan han ha smittet flere pasienter under operasjon. 
-  Stikkskader under operasjon er ikke uvanlig. Og vi vet at mange kirurger ikke følger rutinene for oppfølging av stikkskader.

Samme genotype?
UNN ønsker å ta flere blodprøver av pasientene. Kirurgen og pasientene må ha samme genotype av hepatitt C for at smitten skal være sannsynlig. Kirurgen er nå ikke i arbeid, men Husebekk understreker at man kan bli virusfri både med og uten behandling. Og da er man ikke lenger smittefarlig. 

- Hvilke helsearbeidere er mest utsatt for å påføre smitte?  

-  De som er engasjert i blodige prosedyrer, for eksempel i akuttmottak og på operasjonsstua. Uoversiktlige situasjoner gir størst bekymring. 

I mars skal ledelsen på UNN ha møte med Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) for å diskutere om hendelsen bør føre til endringer av retningslinjer for testing av helsepersonell og pasienter. 

-  Bør det innføres obligatorisk hepatitt C-test for helsepersonell? 

-  Kanskje, men før det må man være sikker på at rettighetene til helsearbeiderne som tester positivt blir ivaretatt. De må ikke utsettes for yrkesforbud. Det bør være et gode å bli testet, mener Husebekk. 

Hepatitt C smitter hovedsakelig gjennom blod, og svært sjelden seksuelt. 

-  Problemet er at en del som er smittet ikke vet om det selv. Og de som er redde for at de ikke får fortsette i jobben med påvist smitte, ønsker ikke å teste seg. Hun viser til at ingen andre land har klare retningslinjer for testing og oppfølging av helsepersonell med hepatitt C.

– Særdeles vanskelig  

- Hvordan reagerer pasientene som er blitt smittet på UNN?  

-  Det er alltid vanskelig å bli informert om å være smittet av et virus som kan gi alvorlig sykdom, enten det gjelder helsearbeidere eller pasienter. Noen av pasientene har skral helse, det er ikke lett. Vi prøver å ta vare på dem, og de blir informert om at de kan kontakte Norsk pasientskadeerstatning. 

-  Og hvordan har kirurgen det?  

-  Dette er en særdeles vanskelig situasjon for en helsearbeider.

Må ikke varsle sjefen
Det er ingen lovestet plikt for hepatitt C-smittede helsearbeidere å varsle arbeidsgiver. Hepatitt C er en såkalt allmennfarlig smittsom sykdom, og feltet er hovedsakelig regulert av smittevernloven. Har man grunn til å tro at man er smittet, helsearbeider eller ikke, plikter man å oppsøke lege. Man plikter å opplyse om hvem smitten kan være overført fra, hvem man kan ha smittet og å ta imot personlig smitteveiledning fra lege. 

Selv om det ikke er påbudt å varsle arbeidsgiver, skal man ifølge helsepersonelloven opptre både aktsomt og forsvarlig. 

-  Her må man bruke sitt faglige skjønn. Om man skal varsle arbeidsgiver, blir en individuell vurdering, sier Cecilie Daae, avdelingsdirektør i SHdir, avdeling sykehustjenester. 

-  Hver enkelt må avgjøre dette i forhold til sykdommens virulens, arbeidets art og hvor utsatt pasienten er. 

Daae tror helsepersonell opptrer forsvarlig. 

De må uansett beskytte seg som best de kan, og være nøye med håndvask og munnbind. SHdir kartlegger nå de regionale helseforetakenes prosedyrer for helsepersonell med hepatitt C og vil nedsette en arbeidsgruppe for å drøfte om det trengs tydeligere retningslinjer. Kanskje blir det en høringsrunde. 

- Er det aktuelt med en obligatorisk test av helsepersonell som er mest utsatt for å overføre smitte, for eksempel kirurger?  

-  Dette er et spørsmål for arbeidsgruppen. Men fagmiljøene er jo veldig tilbakeholdne med å ønske seg slike tiltak, påpeker Daae.

De som er redde for at de ikke får fortsette i jobben med påvist smitte, ønsker ikke å teste seg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse