• Kommunale døgntjenester for personer med alvorlige psykiske lidelser

    Doktorgrad
  • Samhandling koster

    ... Funn fra et nytt prosjekt; etterbehandling i kommunalt helsehus av inneliggende pasienter i psykiske helsevern, viser at 13 ... eller DPS i 2008 med pasientdata fra etterbehandling i kommunalt helsehus i 2009. Psykiatrisk etterbehandling i kommunalt helsehus er ... sier samtidig at sykehusansatte ofte bestiller bolig og døgntjeneste før de har drøftet pasientenes omsorgsbehov. Når ...

    Fagutvikling