fbpx Fengselet i fengselet Hopp til hovedinnhold
Sikkerhetscellen:

Fengselet i fengselet

Fotograf Stig M. Weston fikk fotografere sikkerhetscellen, der fangene blir kledd nakne og får mat gjennom en luke i døra. Sykepleier Freddy Støvind jobber på Ila fengsel og forteller om sin jobb.

I 2017 ble det gjort over 6000 vedtak om utestengelse fra fellesskapet i norske fengsler. Av disse var ti personer i langtids­isolat – definert som mer enn 42 dager. FNs torturkomité har fastslått at isolasjon over 15 dager er å regne som tortur. Norske fengsler har i en ­årrekke mottatt kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner for utstrakt bruk av isolasjon ved varetekt og under fengselsopphold. Sikkerhetscelle skal bare brukes når forholdene gjør det absolutt nød­vendig. Pasienter på slike celler skal ha tilsyn av helsepersonell hver dag. 
 

Se bildehistorien fra fengselet


 

Fotograf Stig Marlon Weston har latt seg isolere i en sikkerhetscelle ved Oslo fengsel:

Sikkerhetscellene ved Oslo fengsel er plassert i kjelleren. Bygget som et eget rom inne i et annet rom opplever innsatte det som å bli satt i fengsel på nytt, selv om man allerede befinner seg inne i et fengsel. Cellene har bare så vidt nok gulvplass til å stå oppreist ved siden av en mad­rass. De hvitmalte ­betongveggene har avrundede kanter, som forsterker ­følelsen av å være innestengt i et trangt rom. 

Innsatte blir brakt til sikkerhetscellen dersom de er for utagerende til å ­holdes i en vanlig celle. Et vanlig opphold er en dag, sjelden mer enn to. Om man ­holdes plassert der mer enn tre dager, må det meldes inn til kriminalomsorgen. Når noen plasseres i sikkerhetscellen, gjøres det raskt og uten forvarsel, slik at inn­satte ikke får forberedt seg. 

Før de plasseres i sikkerhetscellen, må de innsatte kle av seg og får utlevert et teppe som også kan brukes som en ­poncho. Egne klær og eiendeler tas vekk for å unngå selvskading. Teppet er kvelningssikkert og laget slik at det ikke kan rives opp og lages om til tau eller annet. 

Det er ingen kameraovervåkning av cella, og betjentene fører tilsyn hver halvtime. Termostat og taklys betjenes fra ut­siden etter ønske fra innsatte. 

Målet med et opphold i sikkerhets­celle er at innsatte skal roes ned. Noen bruker tiden til å fremsette trusler, ­sparke i ­døra og hamre i veggene. Muligheten for å tette toalettet er forsøkt begrenset, men egen avføring og kroppsvæsker blir ­gjerne brukt til å påføre vegger og gulv. På en vanlig fengselscelle skjer selvskading ganske ofte med diverse verktøy. I sikkerhetscellen slår innsatte hodet i veggen i stedet.

Fysisk aktivitet avtar ofte raskt, og ­noen ender opp med å prate eller synge for seg selv, og til slutt ligger de under teppet på madrassen og venter på at oppholdet skal ta slutt.

Takk for hjelp fra sykepleier og sikkerhetsinspektør ved Oslo fengsel.
Stig M. Weston


Freddy Støvind utenfor Ila fengsel
– Ingen tror at isolat er bra for helsen

Freddy Støvind er sykepleier i Ila fengsel. Det er ikke bra for helsen å sitte isolert, mener han. Hans jobb er å gjøre det litt bedre for de innsatte. Ofte gjennom en luke i døra. 


Les flere artikler fra temautgaven om isolasjon >>

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse