fbpx 4 i undersøkelsen Hopp til hovedinnhold

4 i undersøkelsen

Hva vil du legge til om tidstyver?

Anne Fugleberg
Hjemmesykepleier i Levanger
Her skal personalet begynne å utføre hjemmehjelpsoppdrag, husvask, tøyvask etc. Dette for å spare penger, heve kompetansen og for å «observere pasienten»?! Det har vært store protester til ingen nytte. Er det tilfeldig at vår yrkesgruppe blir utsatt for dette? Jeg synes det er et alvorlig gap mellom hva vi som kommunalt ansatte faktisk blir pålagt å utføre, og NSFs fokus på forskning og kunnskapsbasert praksis. Ønsker NSF på banen. Jeg er svært bekymret og frustrert. Videreutdanningen i kreftsykepleie føles bortkastet.

Åshild Engamo Aunvik
Sykepleier ved Bergan Sjukeheim, Kristiansund
Det er et stressmoment at vi skal ha samme ansvar som hjelpepleiere og helsefagarbeidere med renhold, kjøkken og mat. Flere sykepleiere av litt gamlere sort springer mer enn unge sykepleiere. Ris til egen bak for oss litt gamle. Vi dekker over et profesjonsskille som burde vært mer klart. Vi er like viktige og skal utfylle hverandre. Men vektskåla blir ofte for tung for sykepleieren.

Henning Hallerud
Intensivsykepleier ved Kongsberg sykehus
På intensivavdeling skal en i utgangspunktet ha nok tid til det pasientnære. Men det har blitt en radikal økning i skjemaer som skal utfylles. Spesielt postoperativt. Med mange pasienter hvor en må føre fire skjemaer og trippelføre parametre, er det duket for feil. Det er dessverre mange som synes det er viktigere med skjemaer enn å følge opp pasienten og gi god sykepleie.

Sykepleier
Et sted i Norge

Det er for lang avstand mellom leiarar i dei forskjellige nivåa. Toppleiinga tenker inntjening og ventelister. Dei har mange rapportar, men mange av dei viser ikkje virkeligheita i ei avdeling. Dei må til dømes skjøne at viss ein skal auke produktiviteten, vil varekost auke. Leiinga burde hatt X antall dagar i året der dei hadde vore plikta til å «jobba på golvet» for å sjå korleis ein egentlig arbeider der.

LES: Hele tema