fbpx Tone Merete Norekvål Hopp til hovedinnhold

Tone Merete Norekvål

Fag- og forskningssykepleier og professorHjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet

Innlegg av Tone Merete Norekvål som fag- og forskningssykepleier og professor:

Bildet viser en pasient som får operert inn en hjertestarter
Hjemmemonitor gir trygghet

Med implantert hjertestarter og hjemmemonitor kan pasientene overvåkes hjemmefra og trenger færre kontroller i poliklinikk. 

Bildet viser en illustrasjon av svevende mennesker og en mann med fuglehode blant en sykeseng. I bakgrunnen er svarte, utflytende flekker
Kjenn tegnene på delirium hos eldre

Hvis sykepleierne kjenner tegnene på delirium hos eldre pasienter på hjerteavdelingen, kan de lettere forebygge og behandle tilstanden.

Redd for å leve, og redd for å dø
Redd for å leve og redd for å dø Pasienter med refraktær angina pectoris kan aldri bli friske av sin sykdom. Men de kan få hjelp til å leve med den.

Innlegg av Tone Merete Norekvål som fag- og forskningssykepleier og førsteamanuensis:

Ny behandling av eldre hjertesyke

Transkateter aortaklaff-implantasjon er et behandlingstilbud til skrøpelige eldre
hjertesyke når kirurgi ikke er et alternativ.

Samtaler kan styrke hjertepasienten

 

Åpne samtaler med fokus på muligheter fremfor begrensinger, styrker pasientens evne til å mestre sin egen sykdom.

Innlegg av Tone Merete Norekvål som fag- og forskningssykepleier:

Innlegg av Tone Merete Norekvål som stipendiat:

Annonse
Annonse