fbpx Marit Kirkevold Hopp til hovedinnhold

Marit Kirkevold

Sykepleier og instituttlederInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet – storbyuniversitetet Send e-post
Bildet viser Marit Kirkevold

Innlegg av Marit Kirkevold som sykepleier og professor:

Trenger vi sykepleieteori?

For å kunne argumentere overbevisende for å opprettholde sykepleieprofesjonens ansvar og kjerneoppgaver trenger vi en kollektiv og samlet stemme.

Faglig forsvarlige tjenester
Hvor mange ansatte på en vakt må være sykepleiere - og hvor mange kan være hjelpepleiere for å yte forsvarlig hjelp?

Innlegg av Marit Kirkevold som professor og instituttleder:

– Sykepleiespesialisters rettigheter og ansvar må utredes

– En utredning bør ha spesielt søkelys på om sykepleiere med spesialistgodkjenning skal kunne forskrive legemidler. En slik rettighet vil gi pasienter i distriktene bedre tjenester, mener innleggsforfatterne i sitt innspill til helsepersonellkommisjonen.

Annonse
Annonse