fbpx Jan Hammer Hopp til hovedinnhold

Jan Hammer

Spesialrådgiver og spesialsykepleierKlinikk for psykisk helse og rus, Blakstad sykehus, Vestre Viken HF

Spesialsykepleier M.Sc.

Innlegg av Jan Hammer som spesialrådgiver og spesialsykepleier:

Innlegg av Jan Hammer som spesialsykepleier:

Lege deler ut medisiner
På vei mot et paradigmeskifte?

Hvorfor er debatten om valgfrihet og medisinfri behandling blitt en markeringskamp mellom motstanderne og forkjemperne?

Innlegg av Jan Hammer som spesialrådgiver i fagutvikling:

Tegning av kvinne som sitter og gråter når hun tenker på piller som vises i en tankeboble.
Utforsket pasienters opplevelse av tvang

Pasienter som opplever høy grad av tvang, forteller ofte at de blir sett på som en gjenstand, en syk person, definert gjennom diagnoser. Helsepersonell kan endre dette.

Innlegg av Jan Hammer som spesialsykepleier og FoU-rådgiver:

Annonse
Annonse