fbpx Ingvild Kjerkol Hopp til hovedinnhold

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministerArbeiderpartiet

Innlegg av Ingvild Kjerkol som helse- og omsorgsminister (Ap):

Innlegg av Ingvild Kjerkol som fast spaltist:

Bildet viser en portrett av Ingvild Kjerkol
Vikarbyråene utfordrer den norske modellen

Vikarbyråenes praksis med å leie ut helsepersonell som tjener mer enn ved faste stillinger, er en stor utfordring for den norske modellen. Vi kan ikke risikere å få to lag i arbeidslivet.

Sammen om en trygg alderdom

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Derfor har regjeringen lagt frem eldrereformen Bo trygt hjemme. Vi må legge bedre til rette for at eldre i Norge kan ha en aktiv og trygg alderdom.

Det er tid for felles handling

I fellesskap skal vi sikre velferdsstaten både for dem som har bygget den og for generasjonene som kommer.

– Det er et historisk mandat

Abortloven har i stor grad vært uendret siden 1978. Derfor er det historisk at regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.

Annonse
Annonse