fbpx Ellen Karine Grov Hopp til hovedinnhold

Ellen Karine Grov

ProfessorInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet – storbyuniversitetet

Innlegg av Ellen Karine Grov som professor ved Oslomet:

Bildet viser en kvinne som står ved sengen til en døende kvinnelig kreftpasient
Parenteral nutrition at the end of life

Registered nurses and doctors should base their assessments of whether to stop parenteral nutrition on inter-disciplinary collaboration and competencies, with particular emphasis on experience-based knowledge.

Bildet viser en kvinne som står ved sengen til en døende kvinnelig kreftpasient
Parenteral ernæring i livets sluttfase

Sykepleiere og leger bør basere vurderinger om å avslutte parenteral ernæring på tverrfaglig samarbeid og kompetanse, spesielt erfaringskunnskap.

 

Innlegg av Ellen Karine Grov som professor II:

Innlegg av Ellen Karine Grov som professor ved HiOA:

Innlegg av Ellen Karine Grov som sykepleier og dr.polit:

Kreftpasienter ska lha sykepleie av beste kvalitet
Hvert år dør mer enn 10 000 mennesker av kreft i Norge. Av disse dør 6 000 i løpet av det første året etter at de har fått diagnosen. På landsbasis dør rundt 13 prosent av kreftpasientene i hjemmet, og rundt 25 prosent i sykehjem. Tallene varierer sterkt fra kommune til kommune, og synes å være avhengig av avstand til sykehus og lokale oppfølgingsmuligheter. Antall kreftpasienter som dør hjemme eller på sykehjem varierer fra under 30 prosent til over 70 prosent. 40 prosent av pasientene som dør i sykehus blir innlagt mindre enn en uke før de dør, og rundt 16 prosent ligger i sykehus mer enn 30 dager før de dør, ifølge Norsk kreftplan.

Innlegg av Ellen Karien Grov som professor ved Oslomet og Høgskulen på Vestlandet:

Annonse
Annonse