fbpx Åshild Fause Hopp til hovedinnhold

Åshild Fause

FørsteamanuensisInstitutt for helse- og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Innlegg av Åshild Fause som førsteamanuensis:

Innlegg av Åshild Fause som leder:

Bilde av fargerike piller
Sykepleieres kunnskap om psykofarmaka

Hvem har ansvaret når en ung mann legger på seg nesten 30 kg på et år etter å ha begynt med medikamentell behandling mot schizofreni? spør Åshild Fause.

Hva bør utdanningen inneholde?

En tverrfaglig masterutdanning innen psykisk helse og rus må inneholde et fordypningstudie i sykepleie for at studenten skal få tittelen spesialsykepleier. Nå trenger SPoR ditt innspill om hva et slikt studie bør inneholde.

Innlegg av Åshild Fause som pensjonert sykepleier:

Bildet viser innleggsforfatter Åshild Fause
Jeg har aldri angret på yrkesvalget mitt

Den dagen jeg sto med søsternåla i hånda, er en av de største dagene i mitt liv. Å hjelpe mennesker gjennom sykdom og kritiske situasjoner i livet har gitt meg den største glede.

Annonse
Annonse