fbpx Anne Moen Hopp til hovedinnhold

Anne Moen

ProfessorAvdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Innlegg av Anne Moen som professor:

Health professionals’ expectations of e-consultations – a qualitative study

Forskningsartikkel
">

Sykepleieres erfaringer og utfordringer med perifer venekanylering

Forskning
">

Language use and patterns in nursing records. A discourse analytical approach

Forskningsartikkel
">

Innlegg av Anne Moen som sykepleier og professor:

Daily life after a kidney-pancreas transplantation

Forskningsartikkel
">

Hverdagen etter nyre–pankreas-transplantasjon

Forskning
">

New app can give nutritional support to home-dwelling elderly

Forskningsartikkel
">

Ny app kan gi ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre

Forskning
">

Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier

Forskning
">

Innlegg av Anne Moen som post.doc. og rådgjevar:

Den problematiske sjukepleiedokumentasjonen

Fag
">
Annonse
Annonse