fbpx Mangelen på spesialsykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Mangelen på spesialsykepleiere

Høy alder på operasjonsstuene

Sykehusene har i dag over 140 ubesatte årsverk for operasjonssykepleiere. At gjennomsnittet blant dagens yrkesaktive operasjonssykepleiere nærmer seg 52 år, bekymrer NSFs forbundsleder.

Rekrutter søkes. Haster!

Spesialsykepleiere er mangelvare, særlig operasjonssykepleiere. Stadig flere pensjoneres, men de unge vegrer seg for å ta over. Samtidig øker behovet.

1 milliard til uplanlagt arbeid

OUS brukte 1 milliard kroner på arbeid som ikke var planlagt. I tillegg gikk det 153 millioner kroner til å leie inn vikarer.