fbpx Jeanne Boge Hopp til hovedinnhold

Jeanne Boge

FørsteamanuensisHøgskolen i Bergen

Forskningsgruppen Praxeologi, omsorgssenteret Helse Vest, forskningsgruppen Helsetjenesteforskning

Innlegg av Jeanne Boge som førsteamanuensis:

Dei som aldri kan seie nei
Med slaveliknande kontraktar må deltidstilsette i pleiesektoren alltid vere disponibel for arbeidsgjevaren.

Innlegg av Jeanne Boge som professor i sjukepleie:

Annonse
Annonse