fbpx Stolt over å være Sykepleier? Hopp til hovedinnhold

Stolt over å være Sykepleier?

Det er sammenheng mellom kvaliteten studentene opplever i praksis og opplevelsen de har som nyutdannede.

Viser til artikkelen « Stolt over å være sykepleier?» (Proud to be a nurse? Recently graduated nurses´experiences in municipal health care settings ) referert i Sykepleien Forskning nr. 4-2015 under vignetten Forskningsnytt.

Forfatterne T. Sneltvedt og T. Bonda har fokus på den nyutdannedes opplevelse av å jobbe I kommunehelsetjenesten. Både i sykehjem og hjemmesykepleien er det variabelt med sykepleiedekning, og som sykepleier oppleves det at man står alene i utførelsen av sykepleie. Dette er varierende i de ulike kommuner og distrikter. Vi vet at det vil være stort behov for sykepleiekompetanse i årene som kommer, både mtp samhandlingsreformen og eldrebølgen som er i vente.

Sneltvedt og Bondas viser til forskning om nyutdannede sykepleieres oppfattelse av kompetanse og profesjonelle verdier. Når den nyutdannede starter i sin første jobb, kan synet på yrkesstolthet bli satt på prøve når han/hun skal utføre profesjonell omsorg. I artikkelen kommer det frem at den viktigste kilde til stolthet er kontakten med pasienter og pårørende. Motsetningen er bristen i yrkesstoltheten når de ikke følte seg anerkjent og akseptert som profesjonell yrkesutøver. Konklusjonen i forskningsartikkelen viser at kolleger og ledere bør øke og anerkjenne nyutdannede sykepleieres yrkesstolthet ved å stimulere til omsorg med høy kvalitet og lojalitet til sykepleierfaget.

Klar for "endelig å være sykepleier"

Jeg vil påstå at forskningen ikke viser til en ny trend. Min oppfatning er at nyutdannede på mange måter er klare for «endelig å være sykepleiere». De leser seg opp til sine første jobber, og er forventningsfulle til arbeidsoppgavene de er opplært til at sykepleieren har. Gjennom studiet blir man terpet på å vise til kunnskap, være forskningsfokusert, være nysgjerrige, lese prosedyrer ect. Det mange opplever når de så skal starte sin karriere som sykepleier, samsvarer med forskningsartikkelen «Stolt over å være sykepleier?».

Jeg mener det er sammenheng mellom kvaliteten studentene opplever i praksis, og den opplevelsen de har som nyutdannede. Har praksisplassene faglig engasjerte sykepleiere som veiledere, og er det fagengasjement i kollegiet, mener jeg dette også vil gi positive opplevelser for den nyutdannede.

I artikkelen « Grip muligheten veiledere!» publisert på sykepleien.no 18. mars 2015, viser jeg til relasjonen mellom studenten og veilederen, som gir grunnlag for læring. Dette kan direkte videreføres til møte mellom etablert og ny kollega, eller erfaren og nyutdannet kollega. Er relasjonen god, vil læring og refleksjon kunne bidra til opprettholdelse av yrkesstoltheten.

Underlagt etiske retningslinjer

Sykepleiere er også underlagt etiske retningslinjer, som viser tydelig ansvaret vi har i utøvelsen av sykepleie. Eksempelvis tydeliggjør punkt 4.2 at «Sykepleieren ivaretar et faglig og etisk veiledningsansvar for andre helse- og omsorgsarbeidere som deltar i pleie- og/eller omsorgsfunksjoner» . Sykepleierne plikter altså å veilede hverandre som kolleger og ytere i helsevesenet.

Jeg tror på Norsk Sykepleierforbunds (NSF) sin satsing på å motivere sine medlemmer til å være Tydelige, Modige og Stolte sykepleiere. Vi trenger Tydelige, Modige og Stolte sykepleieledere, som LEDER sine ansatte til faglig forankret sykepleie. Jeg mener vi må løfte blikket, ønske den nye forskningen og den nye kunnskapen de nyutdannede har med seg velkommen. 

Min oppfatning er at nyutdannede på mange måter er klare for «endelig å være sykepleiere».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse