fbpx Et viktig bidrag til større forståelse. Hopp til hovedinnhold
Bildet viser boken "Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming"

Et viktig bidrag til større forståelse.

Psykiske lidelser kan for mange fremdeles være vanskelige å snakke om. Denne boken lykkes med både å være en introduksjon, et oppslagsverk og en vid presentasjon av et komplekst felt, mener vår anmelder. 

Bokfakta

Boktittel: Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming
Forfatter: Marianne Thorsen Gonzalez (Redaktør)
Forlag: Gyldendal
Sidetall: 512
ISBN: ISBN-NR 978-82-05-51670-0

Mennesker som har arbeidet innen psykisk helsevern beskriver ofte feltet som komplekst og sammensatt. Samtidig angår dette temaet oss alle. Kanskje ikke minst de siste årene har flere av oss kjent på eget forhold til psykisk helse, i urolige tider og med en usikker fremtid i møte.

Undersøkelser har vist at særlig studentene har hatt det vanskelig under pandemien. Ensomhet, angst og depresjonssymptomer har blitt beskrevet av mange. Psykisk helse og psykiske lidelser trengs fortsatt å snakke om.

Etter å ha arbeidet mange år i psykisk helsevern, har jeg savnet en bok, som både kan gi en introduksjon til hva psykisk helsearbeid er, og samtidig si noe om rekkevidden og kompleksiteten i feltet. «Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming» er en slik bok. Marianne Thorzen Gonzalez er redaktør for boken. Hun er professor i klinisk sykepleie og spesialist i psykiatrisk sykepleie, og har tidligere publisert en rekke artikler og fagbok kapitler innen emnet.

Hun har fått med seg mye fagekspertise på området, Finn Skårderud og Fredrik Walby, for å nevne noen.

Noe av det som imponerer mest ved boken, er rekkevidden og dybden i tematikken som tas opp.

Noe av det som imponerer mest ved boken, er rekkevidden og dybden i tematikken som tas opp. Den presenterer ulike forståelsesmodeller på psykiske lidelser, og et vidt medisinsk kunnskapsgrunnlag. Videre gjøres det rede for ulike sykepleieteoretiske perspektiver innen psykisk helsearbeid.

Det er også blitt viet plass pårørende, familie og nettverksarbeid innen psykisk helse. For psykiske lidelser rammer altså ikke pasienten alene. Pårørendes psykiske helse påvirker også pasientens helse og fungering. Videre fremmer boken kunnskap om ulike etiske dilemmaer, både i forhold til medikamentell behandling og tvungent psykisk helsevern.

Boken gir en god innføring i ulike behandlingsverktøy for sykepleiere.

Boken gir i tillegg en god innføring i ulike behandlingsverktøy for sykepleiere. Om teknikker i hvordan å planlegge en god samtale, til kognitiv tilnærming, innenfor eksempelvis kognitiv terapi. Den er et godt oppslagsverk til kunnskap om legemidler innen psykiske lidelser (psykofarmakologi), og den kaster også lys over medikamentfri behandling. Den evner altså både å være tradisjonell og nyskapende på en og samme gang.

Redaktøren sier i innledningen til boken at målet har vært å lage en bok, både for sykepleierstudenter og studenter i videreutdanninger og masterutdanninger innen psykisk helse. Men hun forteller også at boken er ment for både pasienter, lærere og veiledere innen faget. Det vil jeg si Gonzalez har lykkes med. Boken er tung, faglig sett, men samtidig pedagogisk og forståelig. Videre har den lykkes med både å være en introduksjon, et oppslagsverk og en vid presentasjon av et komplekst felt i et viktig emne. Boken representerer altså feltet – vidt, komplekst og viktig – bokstavelig talt.

Annonse
Annonse