fbpx Geir Tarje Fugleberg Bruaset Hopp til hovedinnhold

Geir Tarje Fugleberg Bruaset

Psykiatrisk sykepleier

Innlegg av Geir Tarje Bruaset som psykiatrisk sykepleier:

Kasteballene i systemet

Grundig, praktisk og pedagogisk bok om hvor vanskelig det er å behandle personer med både psykiske lidelser og ruslidelser. 

Et viktig bidrag til større forståelse.

Psykiske lidelser kan for mange fremdeles være vanskelige å snakke om. Denne boken lykkes med både å være en introduksjon, et oppslagsverk og en vid presentasjon av et komplekst felt, mener vår anmelder. 

Innlegg av Geir Tarje Bruaset som spesialsykepleier:

Innlegg av Geir Tarje Bruaset som ledende spesialsykepleier i psykiatrisk sykepleie:

Vellykket satsing på kognitiv miljøterapi

Kognitiv terapi er en anerkjent metode innen psykiatri. Sykepleietjenesten ved psykiatrisk sengepost på Lovisenberg Diakonale Sykehus bruker nå teknikker fra metoden til å planlegge og gjennomføre meningsbærende samtaler med pasientene.

Annonse
Annonse