fbpx Forebyggende og bevisstgjørende om eget og andres alkoholbruk Hopp til hovedinnhold

Forebyggende og bevisstgjørende om eget og andres alkoholbruk

Maidager med langhelger og fridager forbinder vi gjerne med kos og hygge, god mat og vin. Men for noen betyr høytider og friperioder uro, usikkerhet, angst og stress: Mange barn gruer seg på grunn av foreldres alkoholbruk.

Bokfakta

Boktittel: Bare et glass til
Forfatter: Fanny Duckert
Forlag: Gnistr forlag
Sidetall: 210
ISBN: 978-82-344-0114-5

Som helsepersonell er vi ikke unntatt risiko for å utvikle alkoholproblemer eller annen rusavhengighet – det er ingen. For noen kan det ene glasset for å «roe ned hodet» før sengetid etter en travel vakt over tid bli til flere og sjansen for avhengighet kan bli stor. Med avhengighet følger problemer – sosialt, i familien, og personlig. Angst og depresjonssymptomer kan forverres, og skamfølelsen kan bli enorm. Å søke hjelp er ikke alltid lett. Det krever mot, innsikt og handlekraft. Det er da det er viktig å ha personer i omgangskretsen som ser, og som tør å konfrontere. Det kan være det første steget mot å bli frisk.

Duckert skriver til oss alle: til deg som drikker, til deg som er familiemedlem, til fastlegen og til deg som er kollega.

Psykolog Fanny Duckert har skrevet en selvhjelps-bok om hvordan hanskes med alkoholmisbruk. Duckert skriver til oss alle: til deg som drikker, til deg som er familiemedlem, til fastlegen og til deg som er kollega.

Boken er inndelt i fem oversiktlige deler, der den første delen gir en innledning om alkoholens historie og røtter, og hvordan alkohol har blitt et akseptert rusmiddel i vår kultur. Her gjør forfatteren rede for hva som er ansett som normal bruk av alkohol, og hva som ikke er det. Hva definerer vi som rusavhengighet? Hvordan blir «bare et glass til» et glass for mye?

Neste del er kalt «Å få oversikt over egen situasjon». Hvordan virker alkoholen på kroppen når det blir for mye? Hva kjennetegner kvinners alkoholmisbruk og hvordan slår det ut hos eldre? Her gir forfatteren leseren innsikt i de ulike faktorene som påvirker toleransen for alkohol, og hvilke faktorer som gjør at noen må være mer forsiktige med alkohol enn andre.

«Gjennomføring i praksis» er tredje del av boken, og her kan leseren få en innføring i hvordan man tar kontroll over eget alkoholforbruk: hvordan sette opp en målsetting, hvilke faser man må gjennom, og hvilke verktøy man tar i bruk. Denne delen tar også for seg viktige aspekter som omgivelsenes reaksjoner, for eksempel partner og barn, og håndtering av vanskelige følelser og søvnvansker.

Fjerde del er i sin helhet viet til omgivelsene – familie, fastlege og arbeidskollegaer. Hvordan skal man forholde seg til alkoholmisbruk, og hvordan tar man den vanskelige samtalen? Et eget kapittel om alkohol på arbeidsplassen er nyttig lesning og betimelig å ta opp. Alkohol er ofte et fast innslag i mange sosiale sammenhenger i arbeidslivet. Dette kan vært svært vanskelig for dem som har alkoholproblemer, og det er viktig at arbeidsplassen har en bevisst alkoholpolitikk med tanke på sammenkomster.

Budskapet fra Fanny Duckert er at det er mulig å få kontroll.

Til sist kommer en oppsummering og avslutning, og bakerst i boken kan vi finne ulike skjemaer som kan benyttes av dem som ønsker å kartlegge alkoholbruken sin og forsøke å redusere den. For budskapet fra Fanny Duckert er at det er mulig å få kontroll. Det er mulig å håndtere et moderat forbruk av alkohol, og det eneste alternativet til alkoholproblemer er ikke alltid å slutte helt.

Det å greie å ha kontroll på alkoholbruken uten å skli ut i nytt misbruk er noe vi har fått høre er en umulig, i det minste svært risikofylt, oppgave. Derfor kjente denne anmelderen en uro ved gjennomlesningen. Men Duckert viser til solid kunnskap både i form av eget doktorgradsarbeid og til annen forskning, i tillegg til sine mangeårige erfaringer med behandling av rusavhengige over lang tid, når hun hevder at det for mange går helt fint å gjenvinne kontrollen og få et normalt forhold til alkohol. Derfor hadde det vært nyttig med kildehenvisninger, for det er boken fri for.

Jo tidligere vi kommer inn med tiltak tilpasset den enkeltes livssituasjon, ønsker og behov, jo bedre går det.

Duckerts budskap er, som hun skriver i forordet: «Jo tidligere vi kommer inn med tiltak tilpasset den enkeltes livssituasjon, ønsker og behov, jo bedre går det». Hun viser til nyere forskning og erfaringer der moderasjon like godt er et alternativ for mange, og det å komme tidlig inn i løpet med hjelp. Duckerts eget doktorgradsarbeid har dreid seg om en behandlingsmodell basert på tidlig innsats og gradvis justering, til et normalt liv med en moderat rusbruk. Og igjen hadde det for den interesserte leser vært fint å kunne gå til kildene og lese seg opp på dette.

Det overordnede, i følge forfatteren, er å komme i kontakt med noen som kan hjelpe på et tidligst mulig tidspunkt. Men her ligger kanskje også utfordringen. Det å ta kontakt med noen for å få hjelp til å gjenvinne kontroll over et alkoholforbruk som er skadelig kan være vanskelig. I et samfunn der graden av vellykkethet også inkluderer graden av kontroll over eget liv på alle områder, kan terskelen for å innrømme tap av kontroll være høy. Aller mest kanskje overfor en selv.

Historiene viser veldig godt hvor lett det er å miste kontrollen.

Hyppig bruk av eksempler i form av historier om personer med ulike former for alkoholmisbruk er et nyttig grep for å konkretisere hvordan Duckert tilnærmer seg problemstillingen. Historiene viser veldig godt hvor lett det er å miste kontrollen, hvor fort det kan gå før det daglige glasset med vin blir til en daglig flaske, og hvor ødeleggende dette kan være for den enkelte og omgivelsene. Hun har i tillegg lagt vekt på barnas situasjon, og hvordan alkoholmisbruk påvirker barn.

Boken «Bare et glass til» passer for alle, og kan både være bevisstgjørende og forebyggende. Boken er også nyttig lesning for arbeidsgivere og voksne familiemedlemmer som mistenker at noen i deres omkrets er i ferd med å utvikle, eller har utviklet, et alkoholproblem. Kanskje kan den gi den dytten som trengs slik at man nettopp tar den vanskelige samtalen og sørger for at hjelpen gis på et tidlig tidspunkt.

For ordens skyld: Mange trenger profesjonell hjelp for å komme seg ut av avhengighet, og en bok erstatter aldri det. Men denne boken kan bidra til å hjelpe noen med å snu en negativ spiral, ikke minst gi rom til refleksjon over eget – eller andres - alkoholforbruk. Slik kan boken også bidra til å forebygge utvikling av alvorlige alkoholproblemer.

Annonse
Annonse