fbpx Overlevelsesguide for søvnløse turnusarbeidere Hopp til hovedinnhold

Overlevelsesguide for søvnløse turnusarbeidere

Bjorvatn har forsket på turnus og søvn i en årrekke. Her får du rådene hans for bedre å tåle turnusarbeidet.

Bokfakta

Boktittel: Skiftarbeid og søvn – slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid
Forfatter: Bjørn Bjorvatn
Forlag: Fagbokforlaget, 2019
Sidetall:
ISBN: 978-82-450-2523-1

De fleste som jobber turnus har kjent trøttheten etter dagvakt når du hadde kveldsvakt dagen i forveien. Eller i uka etter en nattevakthelg, der man de første dagene etterpå føler seg som en oppvridd skurefille med jetlag. Noen sliter med å sove etter nattevakt, og går på jobb uten å være uthvilt.

Turnus- og skiftarbeidende tvinger kroppen til å være våken på tider av døgnet den egentlig skulle ha sovet, og forsøker å sove når vi egentlig skal være våkne. Professor Bjørn Bjorvatn forsker på søvn og skiftarbeid og leder Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Han skriver at vi med relativt enkle grep kan framskynde tilpasningen av døgnrytmen til de skiftene vi skal arbeide, og dermed tåle turnus bedre.

For det blir gjerne tyngre med årene. Mer enn én kollega har sluttet fordi turnus ble for krevende og slitsomt over tid. Forskning har vist at turnus og skift påvirker helse og sykefravær. Ikke bare det. Som sykepleier har du også et medansvar for pasientsikkerheten, og plikt til å være opplagt på jobb. Det siste kan være en utfordring.

Men det finnes løsninger for de fleste, skal vi tro Bjorvatn. I et samfunn som er mer og mer døgnåpent og der flere enn før jobber til ulike tider på døgnet, er det viktig med gode arbeidstidsordninger. Men dette er ikke en arbeidstidspolitisk bok, som forfatteren selv poengterer. Dette er en bok som gir praktiske råd til skift- og turnusarbeidende. En overlevelsesguide, med andre ord.

Boka er delt i tre deler og er lett å finne fram i. Del 1 viser oss hvorfor søvn er viktig, og hva som skjer i hjernen og i kroppen når vi sover – eller ikke sover. Del 2 tar for seg helsekonsekvenser av søvnmangel på kort og lang sikt. Det kan være urovekkende lesning, men er viktig kunnskap for å forstå hvorfor nok søvn og hvile er viktig. I del 3 får leseren selve oppskriften: Hvordan mestre skift- og turnusarbeid? Her er det gode og interessante råd basert på blant annet forfatterens egen mangeårige forskning.

Hver del avsluttes med en quiz, slik at leseren kan oppsummere innholdet. Bakerst i boken er det nyttige sjekklister og spørreskjemaer om søvn og døgnrytme, sammen med en litteraturliste for den som er interessert i å lese mer.

I innledningen skriver forfatteren: «hvis du ikke sliter med skift- eller nattarbeid, er du ikke i målgruppen for boken». Jeg er litt uenig. Det å lese denne boken kan være nyttig også for dem som bidrar i tilretteleggingsarbeid: ledere, tillitsvalgte og verneombud. Og for dem som sliter med turnus og forsøker å få turnuslivet til å fungere, kan det være greit å vite at lederen har kunnskap om hva de står i. Denne boken burde finnes i bokhyller på vaktrom over det ganske land.

Dette er en bok som gir praktiske råd til skift- og turnusarbeidende.
Gro Lillebø
Annonse
Annonse