fbpx Erfaren guide til turnusjungelen Hopp til hovedinnhold

Erfaren guide til turnusjungelen

Bokfakta

Boktittel: Arbeidstid, skift og turnus – og helse
Forfatter: Jørund Hassel
Forlag: Gyldendal, 2018
Sidetall: 205
ISBN: 978-82-05-50081-5

Jørund Hassel demonstrerer hvor kjært det er med tillitsvalgte som kan sine saker! Basert på en årrekke i tillitsvalgtsapparatet, skriver forfatteren om sine erfaringer fra skolen han har gått, først på ”gulvet” i NSB til nå å kunne dele kunnskapen i bokform. Av de åtte kapitlene er det plass til historisk tilbakeblikk, gjeldende lov- og avtaleverk og dessuten et eget kapittel viet definisjoner fra A til Å. Boka tar for seg ulike arbeidstidsordninger, og har inngående gjennomgang av turnus slik det praktiseres i helsevesenet.

Arbeidstakerperspektivet får mest plass i boka. Det er nemlig slik at ikke alt er lov, selv om arbeidsgiver har styringsrett.  Argumentene kommer ofte uten utdypende og motstridende argumenter og diskusjon. Tendensen til polarisering mellom partene, kan stå i fare for å overskygge arbeidslivet som en meningsfull og helsebringende arena. Det er også en posisjonering som vil gjøre at boka ikke i like stor grad henvender seg til de mer progressive arbeidsgiverne og ledere i for eksempel bemanningsbyråer, hvor det ”nye” og ultrafleksible arbeidslivet med individet i sentrum gjerne settes opp mot trauste flertallsbeslutninger.

Arbeidsmiljøloven behandles grundig og eksemplene gjør det forståelig. Turnus og vaktplaner, vakttyper og eksempler på konkret turnusutforming, alt er der for de som trenger et oppslagsverk, eller kanskje har sitt første møte med turnuslivet og trenger en følgesvenn. Tillitsvalgte og ledere vil også ha god nytte av boka. Bortsett fra at boka ikke har stikkordsregister, kan du slå opp hos Hassel og ofte finne svar.

Gråsonetilfellene er svært godt belyst i domsavsigelser som Ullevål-dommen og Jaeger-dommen. Dommene kunne vært utbrodert enda mer. Litteraturlista er heller ikke imponerende når det gjelder nyere forskning. Her kan det tyde på at forfatteren ikke er helt oppdatert. Dette er viktig å inkludere i en revidert versjon. I mellomtiden kan boka suppleres med å følge STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) på Facebook

Annonse
Annonse