fbpx Mange sykepleiere vil studere anestesi Hopp til hovedinnhold

Mange sykepleiere vil studere anestesi

Bildet viser anestesisykepleier under operasjon.

I løpet av åtte år har Universitetet i Stavanger doblet antall søkere til anestesisykepleie.

140 søkere har anestesisykepleie ved Universitetet i Stavanger (UiS) som førstevalg ved årets opptak til høyere utdanning. Det betyr at det er 14 som kiver om hver av de 10 studieplassene.

Det er på nivå med noen av de mest populære studiene. 

På landsbasis topper siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole med 22 førstevalgssøkere til hver studieplass, fulgt av blant annet luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø med 20,7, medisin i Oslo eller Kristiansand og toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Dette viser tall fra Samordna opptak.

På niende plass ligger arkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo, der 14,5 søkere har dette som sitt førstevalg. 

Mange søkere flere steder

– Det er veldig kjekke tall, sier universitetslektor Aina Lekens.

Hun viser til tall fra 2017 til i dag, og i løpet av disse årene er antall søkere doblet.

Også flere andre studiesteder har god søkning anestesisykepleie, ifølge tall samlet inn av faggruppen for anestesisykepleierne i Norsk Sykepleierforbund.

Blant annet har Universitetet i Tromsø omtrent 10 kvalifiserte førstevalgssøkere til hver av sine studieplasser.

Høgskulen på Vestlandet har drøyt 8 førstevalgssøkere til hver av sine plasser, og Universitetet i Sørøst-Norge har 5 kvalifiserte førstegangssøkere til hver studieplass.

Fremsnakkes

Aina Lekens trekker frem et tett og godt samarbeid mellom utdanningen og anestesiavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.

– Det aller viktigste er nok det tidligere studenter forteller, mener hun.

– Vi rekrutterer hovedsakelig lokalt, og de beste markedsførerne av både studiet og jobben som anestesisykepleier er nok tidligere studenter som deler sine erfaringer og anbefaler studiet videre til venner og kolleger.

Når hun spør studentene hvorfor de valgte studiet, sier de at de enten kjenner noen som har tatt det, eller har blitt inspirert av å observere anestesisykepleiere i aksjon i traumemottak.

Hun peker også på at lærerne er tett på studentene, også i praksis, fordi de har ansatte i kombinerte stillinger. Og at de har gode forelesere i teori.

– I tillegg har faggruppen for anestesisykepleierne de siste årene bevisst satset på å fremsnakke anestesisykepleie som fag, påpeker hun.

– Og vært en tydelig stemme fagpolitisk, både nasjonalt og lokalt.

Ikke lenger bare master

Fra 2014 har UiS tilbudt anestesisykepleie som master. Lekens forteller at de to første årene hadde studentene mulighet til å søke anestesi både som master og som videreutdanning. 

Siden ingen søkte seg til videreutdanningen, gikk de over til å tilby kun master. 

Men i 2023 gjorde endringer i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) at UiS igjen måtte tilby mulighet for videreutdanning, eller avstigning av masterprogrammet, som de er opptatt av å kalle det.

Nye retningslinjer har også ført til endringer i opptakskrav. Mens det før var nødvendig med to års klinisk praksis som sykepleier før studier i anestesisykepleie, har UiS nå krav om ett år. 

– Det er for tidlig å kunne si noe om endring i opptakskrav vil påvirke søkertallene, sier Aina Lekens.

Spent etter pandemien

Aina Lekens sier UiS har god erfaring med å fremskynde søknadsfristen for lokalt opptak til 1. februar. 

Ordinær søknadsfrist til lokale opptak i spesialsykepleie er hos de fleste universitet og høyskoler i begynnelsen av mars.

– Erfaringen er at opptaksprosessen forløper bedre, og de som får tilbud om studieplass har bedre tid på seg til å organisere seg i forhold til arbeidsgiver og få oversikt over muligheter for finansiering, sier hun.

Lekens sier hun har lurt på hvilket utslag pandemien ville få på søkningen til sykepleiefag. Og hun gleder seg over at søkertallet ikke bare til anestesisykepleie, men også grunnutdanningen i sykepleie har gått opp i år.

– Det er tross alt blant dem vi skal rekruttere anestesisykepleiere i fremtiden, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse