fbpx Helse Møre og Romsdal prioriterer ikke AKS-sykepleiere eller masterlønn Hopp til hovedinnhold

Helse Møre og Romsdal prioriterer ikke AKS-sykepleiere eller masterlønn

Bilde viser Montasje HR-sjef og sykehus Helse Møre og Romsdal

– I vår prioritering er ikke denne utdanningen noe vi etterspør aktivt per dags dato, sier HR-direktør Kjetil Lundberg.

Både forhenværende helseminister Ingvild Kjerkol og NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen har ved flere anledninger trukket frem avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) som en del av løsningen på bemanningsutfordringene i helsevesenet.

Godkjent som spesialister

Sykepleien har skrevet flere artikler om AKS-sykepleiere og hvordan de jobber. AKS er i tillegg den eneste masterutdanningen for sykepleiere som per i dag kvalifiserer til å få en offentlig spesialistgodkjenning. 

– AKS-sykepleierne har forordningsrett på enkelte oppgaver på linje med legene. Slik er de bedre utrustet til å imøtekomme Helsepersonellkommisjonens vurderinger rundt oppgaveglidning, sier Kjetil Børdal.

Han er hovedtillitsvalgt ved Ålesund sykehus, som er et av fire sykehus under Helse Møre og Romsdal. 

Helse Møre og Romsdal sier nei takk til AKS

Børdal forteller at til tross for at mange sykepleiere ønsker å ta videreutdanning innen avansert klinisk allmennsykepleie, er de ikke garantert lønn for strevet i hans helseforetak.

– Det jeg har hørt, er at klinikklederne er enige om at sykehuset ikke trenger AKS-sykepleiere, sier Børdal.

Ifølge ham vil ledelsen i Helse Møre og Romsdal ikke gi masterlønn eller spesialsykepleierlønn til AKS-sykepleiere med mindre det er spesifisert i stillingsannonse og i foretakets bemanningsplan.

– Jeg kan bekrefte at vi sliter med å få ledelsen i Helse Møre og Romsdal til å anerkjenne kompetansen, sier Børdal til Sykepleien.

Spesiallønn blir stoppet sentralt

Konkret gir det seg utslag i at sykepleiere som tar AKS-utdanning, ikke nødvendigvis får betalt som spesialsykepleier eller får masterlønn etter endt utdanning.

– Vi har hatt flere eksempler på at sykepleiere med denne kompetansen blir lovet lønn som spesialsykepleier av lokal leder, men så blir det stoppet sentralt av Helse Møre og Romsdal. Begrunnelsen ledelsen har gitt, er at AKS-kompetanse ikke er et krav i stillingsannonsen, eller i tråd med helseforetakets kompetanseplaner, forteller han.

Flere Sykepleien har hatt kontakt med sier det samme, at sykehusene i Helse Møre og Romsdal har strammet inn på hvem de gir spesialsykepleierlønn.

– Ikke noe vi aktivt etterspør

Sykepleien sendte over noen spørsmål til ledelsen i Helse Møre og Romsdal for å høre om det stemmer.

HR-direktør Kjetil Lundberg svarer at det er ulik tilnærming til avlønning av sykepleiere med videreutdanning innen avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i helseforetakene i Norge i dag. 

– Det er ikke riktig at Helse Møre og Romsdal ikke vil ha sykepleiere med AKS-utdanning, men i vår prioritering er ikke denne utdanningen noe vi etterspør aktivt per dags dato, sier han.

Får ikke masterlønn

Helse Møre og Romsdal har ifølge HR-sjefen ingen generell tilleggsavlønning av sykepleiere med ulike mastergrader. 

– I Helse Møre og Romsdal gjør vi en løpende vurdering av kompetansebehov og de siste årene har vi satset på videreutdanning av sykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon og jordmor der behovet har vært størst. HMR er opptatt av oppgaveglidning og kompetanseglidning mellom leger og sykepleiere og har flere pågående prosjekter knyttet til dette, sier Lundberg. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse