fbpx Helseforetak vil øke abortgrensen til 22 uker Hopp til hovedinnhold

Helseforetak vil øke abortgrensen til 22 uker

Bildet viser en inngang til Haukeland universitetssykehus

Helse Bergen går i et høringssvar inn for å øke grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker til 22, fire uker lenger enn forslaget fra abortutvalget.

Helseforetaket ønsker at kvinnene selv skal ta beslutningen om abort, helt fram til fosteret er levedyktig, skriver TV 2.

Grensen for selvbestemt abort har i Norge vært til og med 12. uke i svangerskapet siden endringen i abortloven 1. januar 1979. Fra og med uke 13 til og med uke 22 må en gravid kvinne søke om å få avbrutt svangerskapet. Søknaden avgjøres av en nemnd bestående av to leger.

Friske fostre antas å være levedyktige etter utgangen av 22. svangerskapsuke, og abort er derfor ikke tillatt etter det.

Abortutvalget har tidligere foreslått å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Utredningen fra Abortutvalget, «NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester», ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 14. desember 2023. Utredningen er nå på høring, med høringsfrist 22. mars.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse