fbpx Sykehusene svarer på påstander om ammefri-nekt Hopp til hovedinnhold

Sykehusene svarer på påstander om ammefri-nekt

bildet viser Bente Krauss

Sykehuset i Vestfold, Ålesund sjukehus og St. Olavs hospital er blant arbeidsplassene som har fått kritikk fra sykepleiere for ikke å følge lov og avtaler om ammefri. Her svarer de på kritikken.

Sykepleien skrev nylig om at noen sykepleiere har problemer med å få ammefri slik de har rett til etter lov og avtaleverk.

Fire av eksemplene som ble brukt i artikkelen kom fra Sykehuset i Vestfold og Ålesund sjukehus.

Her er svarene fra sykehusene:

Problemene er ikke meldt til ledelsen

«Sykehuset i Vestfold ønsker en kultur der det å ta ut ammefri ikke er et hinder, men en rettighet for å fremme likestilling og ivareta barnets beste i tråd med norske helsemyndigheters råd», står det i personalhåndboken til Sykehuset i Vestfold (SiV).

Det var det stikk motsatte to anonyme sykepleiere meldte om i Sykepleien da de fortalte om sine problemer med å få ammefri ved sykehuset.

– Er problemene med ammefri som kom frem i artikkelen kjent for ledelsen?

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra NSF om at det generelt skal være problemer knyttet til ammefri ved SiV. Vi kjenner heller ikke til enkeltsaker som er løftet frem med denne problemstillingen, sier HR-direktør Bente Krauss.

– Hva tror du den manglende tilrettelegging i praksis skyldes, som de to sykepleierne melder om?

– Det er vanskelig for oss å kommentere anonymiserte historier, da vi ikke har mulighet til å sjekke ut informasjonen. Generelt kan jeg si at vi ønsker å legge til rette for at ansatte skal ta ut ammefri, sier Krauss.

Oppfordrer til å kontakte HR, verneombud eller tillitsvalgt

– Hva vil sykehuset gjøre for å sørge for at alle avdelingene følger lov og avtaler rundt ammefri?

– Overenskomsten mellom Spekter og NSF skal overholdes og ammefri er en rettighet for å fremme likestilling og ivareta barnets behov i tråd med norske helsemyndigheters råd. Dette står tydelig i vår personalhåndbok, hvor det også er god informasjon om overenskomsten.

Krauss legger til:

– Men vi har mange ledere og ansatte ved SiV og kan ikke utelukke at enkelte ledere opplever det utfordrende å tilpasse behov for ammefri til daglig drift og at det er ansatte som ikke sier ifra om problemene de møter.

Hun forteller at de fra tid til annen får henvendelser fra ledere som har spørsmål knyttet til rettigheter og praktisk tilrettelegging for ammefri.

– Vi gir da veiledning og informasjon. Vår erfaring er at de da sammen med den ansatte finner gode løsninger. Dersom ansatte opplever at de ikke får den tilpasningen de har krav på, oppfordrer jeg dem til å kontakte HR-avdelingen, verneombud eller tillitsvalgt.

Ålesund sjukehus kjenner til utfordringer i enkelte enheter

Ved Ålesund sjukehus var det en navngitt sykepleier ved en sengepost en anonym sykepleier som fortalte om vanskene med å få ammefri i praksis.

– Vi er kjent med at dette trolig har vært en utfordring tilknyttet enkelte enheter i foretaket, noe som er veldig beklagelig, sier klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sjukehus.

– Hva skyldes den manglende tilretteleggingen i praksis, som de to sykepleierne forteller om?

– Dette kan bunne i manglende kjennskap til ansattes rettigheter i forbindelse med ammetid, noe vi i samarbeid med vår HR-avdeling har jobbet for å korrigere.

– Hva vil sykehuset gjøre for å sørge for at alle avdelingene følger lov og avtaler rundt ammefri?

– Heldigvis har Helse Møre og Romsdal et tett og godt samarbeid med vernetjenesten, både på lokalt nivå og foretaksnivå. Disse gjør en fantastisk jobb for å ivareta ansattes rettigheter hva gjelder arbeidsmiljø og er et viktig verktøy for ledelsen i vårt arbeid for å bedre arbeidsmiljøet, sier Siebke.

bildet viser HR-direktør ved St. Olavs hospital, Heidi Magnnussen

St. Olavs hospital vil holde seg til lov og avtaler

I Sykepleiens andre sak om ammefri fortalte tre sykepleiere fra St. Olavs hospital om så store vansker med å få ammefri at to av dem hadde sluttet og den tredje vurderte å forlate yrket. Der rakk ikke sykehusledelsen å svare før saken ble publisert.

– St. Olavs hospital følger føringene i lov og avtaleverk når det gjelder rettigheter til fri og lønn i forbindelse med amming. Det er veldig beklagelig dersom ansatte opplever at de ikke får de rettigheter de har krav på, sier HR-direktør Heidi Magnussen.

Hun hevder det er vanskelig å kommentere denne saken spesielt, da de ikke kjenner til hvilke avdelinger det dreier seg om.

– For oss er det viktig å være i dialog med ledere, ansatte og deres tillitsvalgte for å vite at vi har god praksis rundt ammefri. Vi er i gang med å lage en egen prosedyre om ammefri, og denne saken er en anledning til å sette fokus på temaet, sier Magnussen.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Jordmor

Jordmor
5 måneder 1 uke siden

Dette er så provoserende! Det er såå mye mørketall på dette! Selv kjempet jeg og sendte minst tre mailer til min leder der jeg opplyste om min rett til ammefri som ikke ble møtt. På grunn av lav bemanning generelt og høyt arbeidspress var det unntaksvis at jeg fikk gå når jeg skulle. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne gå tidligere på nattevakter og lederen hadde føringer for hva som passet avdelingen! Dette gjorde at jeg gikk glipp av mange timer hvor jeg kunne ammet mitt barn! Jeg fikk for første gang symptomer på brystbetennelse når jeg begynte å jobbe da det heller ikke var tid for å pumpe. Jeg kontaktet min tillitsvalgt som ikke bidro noe med min kamp for ammefri! Jeg følte at jeg stod i kampen alene og kunne ikke forlate fødende kvinner for å ta ut ammefri når det ikke var noen til å ta over for meg! De forsøkte å tilrettelegge, men i praksis fungerte det svært dårlig! Jeg er ikke den eneste i denne situasjonen og HR og øvrige ledere har også et ansvar for å følge opp slikt! Jeg vet ikke hvem min leder meldte videre til eller om hun gjorde det! Men dette er bare ikke bra nok! Jeg holder ammeveiledning for kvinner daglig og vi informerer de om at det anbefales å amme i et år og helst lenger! Også er ikke engang min egen arbeidsplass villig til å tilrettelegge for våre egne engang! Som kompensasjon for alle de tapte timene med ammefri fikk jeg fortsette i to uker etter at barnet mitt ble 1 år- der jeg kanskje fikk gå 2 ganger. Ingen opplyste meg at som medlem i nsf kunne jeg fortsatt med lønnet ammefri til barnet mitt sluttet å amme som 1 1/2 åring!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse