fbpx Politi og helse skal samarbeide bedre om tvungent psykisk helsevern Hopp til hovedinnhold

Politi og helse skal samarbeide bedre om tvungent psykisk helsevern

Bildet viser politi og ambulanse som har rykket ut til et skadested.

Politi og helse havner til tider i konflikt om bruk av makt overfor psykisk syke. Et nytt rundskriv gjør etatenes oppgaver og rammer tydeligere.

Helsedirektoratet og Politidirektoratet har nå revidert et rundskriv som beskriver ansvar og samarbeid mellom etatene. Hovedsakelig handler rundskrivet om samarbeid knyttet til tvungent psykisk helsevern.

Samarbeidet har som mål å håndtere psykisk syke på en minst mulig inngripende måte, og at begge etater ivaretar ansvaret for samfunnsvernet.

– Det er sjelden politiet må bistå når noen mottar psykisk helsehjelp. Når politiet bes om bistand, må det alltid begrunnes godt. Det er likevel viktig å understreke at det er svært få personer med psykiske lidelser som utgjør en risiko for andre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

Begge etater er enige i at bedre lokalt samarbeid må etableres.

Skrivet presiserer også når politi skal bistå helsetjenesten og når helsepersonell selv skal håndtere psykisk syke pasienter utenfor institusjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse