fbpx «Straffeturnus» provoserer sykepleierne i Sandefjord Hopp til hovedinnhold

«Straffeturnus» provoserer sykepleierne i Sandefjord

Bilde viser NSFs hovedtillitsvalgt Eileen Monk Berge sammen med NSFs Fylkesleder i NSF Vestfold og Telemark, Margareth Horn,

– Jeg får meldinger om sykemeldinger og oppsigelser, sier hovedtillitsvalgt Eileen Monk Berge.

I Sandefjord kommune er det opprør blant sykepleierne. Nå har Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hovedtillitsvalgt Eileen Monk Berge sammen med NSFs Fylkesleder i NSF Vestfold og Telemark, Margareth Horn, tatt pennen fatt og sendt et brev til de folkevalgte som sitter i helse, sosial og omsorgsutvalget i Sandefjord kommune.

– I en situasjon hvor sykepleiere er den yrkesgruppen det ifølge norske arbeidsgivere er vanskeligst å rekruttere, oppfattes det som svært utidig at Sandefjord kommune ønsker å gjøre det mindre attraktivt å jobbe som sykepleiere, sier Berge.

Stridens kjerne

Så hva er det som har skjedd i Sandefjord?

– Kommunen har valgt en årsturnus som gir sykepleiere en dårligere ordning enn den rullerende turnusen ansatte har hatt inntil nå, sier Berge.

– På hvilken måte?

– Sykepleierne får ingen F3-dager i den nye årsturnusen. De kan ha fri 17. mai og Kristi himmelfartsdag i turnusen, men disse timene må jobbes inn ett annet sted i turnusen. Altså ingen reell fri.

Hun forteller videre at til sammenlikning har dagansatte i 2023 fri ni røde dager som ikke faller på en søndag.

– Disse dagene gis fri uten trekk i lønn og må ikke arbeides inn igjen.

Status nå er at årsturnuser i Sandefjord kommune ikke er godkjent av NSF, sier hun.

Fakta
Fakta om F-dager

Kort forklart er F3-dager fridager som sykepleiere som jobber søndager og helligdager har rett på.

Ulike fridager i turnus

I en turnusplan brukes ofte følgende benevnelser for å markere og skille ulike fridager:

  • F1 – Ukefridag. Dette er den ukentlige fridagen du etter loven har krav på.
  • F2 - Ekstra ukefridag. Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig fem dagers uke.
  • F3 – Helgedagsfri. Slik fridag får du når du etter loven ikke skal jobbe to påfølgende helligdager. F3 skal plasseres på en søn- eller helgedag.
  • F4 – Godtgjøringsfri. Hvis du i stedet for å få alt helligdagstillegg utbetalt ønsker å avspasere, så gis slike avspaseringsdager i helligdagsperioder som F4-dager. 
  • F5 – Erstatningsfridag. En fridag du har rett til dersom ukefridagen F1 faller på en bevegelig helligdag (gjelder ikke tariffområdene Oslo kommune, Staten og NHO).

Kilde: NSF

Straffeturnus og press

NSF har diskutert årsturnusen med medlemmene og signalet har vært soleklart.

– De ønsker ikke at vi skriver under på årsturnusen, sier Berge.

Nå må sykepleierne i stedet gå AML-turnus. 

– Det betyr at arbeidsmiljøloven overholdes, men turnusene mange nå får, er direkte uforsvarlige, mener Berge.

Hun forteller at mange ansatte føler et press fra ledelsen om å melde seg ut av NSF slik at de kan gå inn i årsturnus.

– Oppfordrer ledelsen ansatte til å melde seg ut?

– Ja. Jeg vet det skjer, sier Berge.

– Hvem oppfordrer de ansatte til dette?

– Jeg kan ikke si annet enn at det er representanter på arbeidsgiversiden, sier hun

– Ikke greit

Avtroppende kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord, Bente Østbakken Aasoldsen, er ikke kjent med at sykepleiere oppfordres til å melde seg ut av NSF.

– Det høres rart ut om noen gjør dette, sier Aasoldsen og legger til:

– Men dersom det er tilfelle, er det ikke greit. Vi som arbeidsgivere har ingenting med hvor våre ansatte velger å organisere seg, sier hun.

Begynner på vakt klokka 04.00

AML-turnusen som sykepleierne må gå i Sandefjord kan for eksempel ikke gjennomsnittsberegnes.

– Det betyr at timetallet må gå nøyaktig opp hver uke.

Det gir utsalg i turnuser som Berge beskriver som straffeturnus.

– Sykepleiere risikerer å jobbe hver lørdag, annenhver helg og mange nattevakter på rad.

Medlemmene opplever at arbeidsgiver straffer sykepleierne fordi NSF ikke godkjenner årsturnus, forteller de Berge og Horn.

– Det ville være lettere for begge parter om kommunen beholdt rullerende turnus inntil vi ble enige om årsturnus, sier hun.

Delta og Fagforbundet sier ja

Lokalt har fagforeningene lenge stått sammen, men nå har både Delta og Fagforbundet skrevet under på årsturnusen.

Sykepleien har kontaktet både Delta og Fagforbundet om hvorfor de har valgt å godta turnusen, og hva de mener om at NSF ikke vil godta avtalen. I skrivende stund har ingen av de to forbundene ønsket å svare på spørsmålene.

Får meldinger om oppsigelser

Berge mener det er spesielt at arbeidsgiver setter i gang med en ordning som skal underskrives av to parter før begge parter kan godta løsningen.

Sandefjord sliter på lik linje med andre kommuner med å få tak i sykepleiere.

– Når kommunen nå fjerner reell helligdagsfri, samtidig som det legges opp til arbeid oftere enn hver tredje helg, resulterer dette i mer belastende turnuser med flere oppmøter og færre og kortere friperioder.

Berger forteller at hun allerede får meldinger om sykemeldinger og oppsigelser fra sykepleiere som ikke orker mer. Kommunen har også varslet at de må utsette åpningen av en ny avdeling ved Nygård bo – og behandlingssenter til etter sommeren fordi kommunen ikke klarer å rekruttere sykepleiere.

– Når sykepleierne nå i tillegg får dårligere arbeidsvilkår, vil det gjøre at Sandefjord vil få det enda vanskeligere når det gjelder å rekruttere og beholde sykepleiere, sier fylkesleder Margareth Horn

– Går imot egen strategi

Sandefjord har en egen strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere.

– Det er interessant å se hva kommunen har skrevet ned som strategi, og hva de gjør i praksis, sier Berger.

I strategien heter det blant annet:

«Det er viktig for Sandefjord kommune å raskt få på plass en god plan for å rekruttere, men i tillegg må vi evne å beholde helsepersonell gjennom flere år, for å bygge opp erfaring og kompetanse. For å klare dette, må Sandefjord kommune også arbeide for å bli en attraktiv arbeidsplass og ønsket arbeidsgiver med et godt renommé. Lønns- og arbeidsbetingelser skal være lik eller bedre enn konkurrerende arbeidsplasser. Arbeidsbetingelsene er gode og konkurransedyktige.»

– Det er dessverre lite spor av denne strategien i den prosessen administrasjonen i Sandefjord kommune nå har satt i gang. En kommune som ikke er villig til å lytte til de ansatte, vil lykkes dårlig med å bidra til å finne kvalifiserte søkere til tjenesten, sier hun.

Tørn-kommune

– Vi synes det er spesielt alvorlig at dette skjer i en kommune som er med i det såkalte Tørn-prosjektet, sier Horn.

Tørn er et samarbeid mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. I Tørn-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer for å øke heltidsandelen og de ansattes kompetanse.

– En kommune som ikke er villig til å lytte til de ansatte om deres ønske om like rettigheter til fri som andre arbeidstakere – ja, den vil lykkes dårlig med å bidra til å finne kvalifiserte søkere til tjenesten, sier Horn.

4 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anne Torill Gunnestad

Pensjonert sykepleier
1 year 1 month siden

Dette er trist lesning om min egen kommune!
Det må være samsvar mellom liv og lære, altså det som sies politisk og det som utføres i kommunen.
Trivsel og gode arbeidsforhold er helt avgjørende for å beholde og rekruttere sykepleiere og også annet helsepersonell.
Dette er å gå helt feil vei og med ryggen inn i framtiden.
Så bør det og være en viktig oppgave å se på arbeidsoppgavene. Finnes det oppgaver som kan være lite effektive eller oppgaver som kan gjøres av andre andre ansatte?

1 year 1 month siden

Hadde samme problemstilling tilbake i 2003 da jeg var Foretakstillitsvalgt. Vi holdt fast på at de samme prinsippene måtte gjelde for årsturnus som for rullerende turnus. Så spurte vi arbeidsgiver om det var slik at de som jobbet i dagstillinger måtte jobbe på lørdag den uka de f.eks hadde fri på Kristi Himmelfartsdag. Slik fikk vi landet en kompensasjon (timeverdi) for F3-dager i årsplanen. Vi nådde frem fordi alle forbundene sto samlet bak kravet.

Irene Araldsen

Pensjonert avd.spl.
1 year 1 month siden

Det er så inderlig trist at politikerne ikke snart kan forstå at det må settes inn bedre bemanning slik at man slipper å jobbe annen hver helg. Det er nemlig i helgene det er ledige vakter som ikke blir fylt opp av fast ansatte. Slik har det vært i «alle» år, og det prates om fulle stillinger for alle som ønsker det. Men,….. da må de jobbe mer i helgene!!!! At ikke noen klare hoder kan forstå dette!!

Iselin Hestnes

Sykepleier i nabokommunen
1 year 1 month siden

Synes arbeidet dere står i er viktig for alle nåværende og fremtidige sykepleierne.
Kommunen har alt å tjene på å være samarbeidsvillig og ivareta dyktige sykepleiere og andre helsepersonell. Det er vinn-vinn for Sandefjord kommune, og andre landets kommuner og helseforetak.

Heier på dere som står i dette om dagen.

God vakt og uke :)

Mvh Iselin Hestnes
Tillitsvalgt i Tønsberg kommune

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse