fbpx Rapport: Fortsatt utfordringer med eldres menneskerettigheter i Norge Hopp til hovedinnhold

Rapport: Fortsatt utfordringer med eldres menneskerettigheter i Norge

Bildet viser to eldre kvinner som sitter på en benk

Myndighetene må styrke arbeidet med å beskytte eldre mot vold og overgrep. Det er en av flere anbefalinger fra organisasjonen Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Onsdag 7. juni lanserer NIM en rapport om eldres menneskerettigheter i Norge. Organisasjonen har sett på tre problemområder: vold og overgrep, tvungen helsehjelp – og underernæring og uheldig legemiddelbruk.

Rapporten bygger videre på NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – sju utfordringer» fra 2019, som fant at eldre møter menneskerettslige utfordringer på en rekke samfunnsområder i Norge. Hva har skjedd siden sist, spør menneskerettighetsorganisasjonen.

– Mangler og lovbrudd

Det er mye som tyder på at situasjonen fortsatt er alvorlig, ifølge NIM. Flere mediesaker har illustrert at det fortsatt eksisterer mangler og til og med lovbrudd i eldreomsorgen. I tillegg har rapporter, tilsyn og forskningsstudier dokumentert at mange sårbare eldre ikke får innfridd sine rettigheter.

Smitteverntiltak under covid-19-pandemien ser for eksempel ut til å ha særlig rammet mange eldre hardt, skriver NIM.

NIM anbefaler at myndighetene styrker arbeidet sitt for å beskytte eldre mot vold og overgrep, både overfor hjemmeboende eldre og eldre på institusjon. Det innebærer følgende, ifølge NIM:

  • sørge for nødvendig forskning.
  • sørge for utvikling og implementering av verktøy for å forebygge, avdekke og beskytte mot vold og overgrep.
  • sikre at det finnes relevante, overordnede strategier og handlingsplaner mot vold og overgrep mot eldre.
  • sørge for nødvendig kunnskap om voldsutsatte eldre hos relevant helsepersonell.

Mener helsepersonell må få økt kunnskap om menneskerettigheter

NIMs eldrerapport fra 2019 pekte på at vold og overgrep mot sårbare eldre utgjorde en menneskerettslig utfordring. NIM konkluderte med at myndighetene ikke i tilstrekkelig grad ivaretok sin forpliktelse til å iverksette målrettede tiltak med utgangspunkt i eldres behov og sårbarhet.

I tillegg påpekte NIM at det manglet tilstrekkelig fungerende systemer, verktøy og kompetanse for å avdekke og håndtere tilfeller av vold i nære relasjoner og vold mot eldre som bor på institusjon.

NIM anbefaler at myndighetene sikrer at all tvungen helsehjelp utøves innenfor menneskerettslige rammer. Det innebærer blant annet at helsepersonell får økt kunnskap om menneskerettslige normer, at sentrale rettssikkerhetsgarantier ivaretas, og at man vurderer eventuelle endringer i eksisterende lovverk.

– Underernæring og uheldig legemiddelbruk fremdeles en utfordring

NIMs eldrerapport fra 2019 pekte på at det er en menneskerettslig utfordring at det er for lite kunnskap om kvaliteten på eldreomsorgen generelt, og at mange eldre er underernærte og utsettes for uheldig legemiddelbruk. NIMs vurdering er at underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen fremdeles er en menneskerettslig utfordring.

Anbefalingen er at myndighetene må sørge for effektive og tilstrekkelige tiltak for å redusere underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse