fbpx Pustet lettet ut og feiret med kake: Beholder status som akuttsykehus Hopp til hovedinnhold

Pustet lettet ut og feiret med kake: Beholder status som akuttsykehus

Bildet viser Klinikkleder Rita Jørgensen, Jonas Melby og Kristina "Kicki" Eriksson Nytun som spiser kake for å feire

Styrevedtak og ekstra penger sikrer driften av intensivsengene ved Kirkenes sykehus. – En gledens dag, konstaterte Jonas Melby på vegne av sykepleierne.

Jonas Melby er NSFs hovedtillitsvalgte på Kirkenes sykehus. I går, 7. juni, kunne han sammen med de andre fagforbundene og ansatte feire med kake.

Fire kategorier

– Vi har lenge jobbet for å beholde intensivkapasiteten ved Kirkenes. Vår status som akuttsykehus har lenge vært truet, men nå kan vi puste lettet ut, sier han til Sykepleien.

Intensivsenger er delt inn i fire kategorier.

– Vi vil nå ha tre intensivsenger – en nivå én-seng, én nivå to-seng og én nivå tre-seng, sier Melby.

Bakgrunnen er at Regjeringen nå har bevilget 105 millioner kroner til en såkalt aktivitetspakke for Øst-Finnmark.

Han gir mye av æren for resultatet til sin kollega Kristina Eriksson Nytun.

– Hun er nå hovedtillitsvalgt for Prehospitale tjenester og tidligere foretakstillitsvalgt. Hun har vært en sentral person i dette arbeidet, roser han.

Fakta
Fakta om intensivsenger
 • Kategori 0: Seng på post.
 • Kategori 1 (forsterket observasjonsseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av ett organ.
 • Kategori 2 (overvåkningsseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling av to organ. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp, hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid (24 timer i døgnet, sju dager i uken, 365 dager i året).
 • Kategori 3 (intensivseng): Sengeplass som skal ha ressurser i form av utstyr, kompetanse og bemanning for organstøttende behandling. Sengeplassen skal ha ressurser til fullverdig intensivmedisinsk behandling, inkludert sedasjon, invasiv mekanisk ventilasjon og annen nødvendig organstøttende behandling. Sengeplassen skal være tilgjengelig som akutthjelp hele døgnet hele året, uavhengig av helg og høytid (24 timer i døgnet, sju dager i uken, 365 dager i året).

Manglet penger

Regjeringen fattet for en tid tilbake et vedtak om at Kirkenes skulle ha intensivsenger på nivå to, men det fulgte ingen øremerkede midler med.

– Under pandemien fikk vi ressurser, og vi fikk litt ekstra i revidert budsjett nå i høst, slik at vi har penger til drift ut året, sier han.

Diskusjonen har derfor dreid seg om sykehuset klarer å opprettholde dagens intensivnivå også i fremtiden.

– Det ble opp til styret å bestemme om nivå to-sengen vi har skulle legges ned. Heldigvis valgte styret å vedta at vi skal opprettholde dagens nivå. Når regjeringen kunngjorde at vi får 15 millioner for å opprettholde dagens beredskap, er det en stor gladnyhet for oss, forteller Melby.

Trygghet for regionen

– Hva betyr styrevedtaket og de ekstra midlene for Kirkenes sykehus?

– Det gir en trygghet og forutsigbarhet, sier Melby og utdyper:

– Hadde vi mistet akuttfunksjonen, ville det fått store konsekvenser. Fagmiljøet ville lide og det ville bli vanskeligere å rekruttere og beholde både sykepleiere og leger. For pasientene betyr det også mye at vi fortsetter å være et sykehus med akuttberedskap 24 timer i døgnet.

Melby er selv fra Østlandet, men ville prøve noe nytt. Slik havnet han i Kirkenes.

– Vi trives godt her og har kjøpt oss hus. Styrevedtaket og de ekstra pengene betyr mye for oss både som fagpersoner, men også som innbyggere, sier han.

Feiret med kake

– Feiret dere?

– Jeg vet det ble servert kake på intensiv og akuttposten i går. Det gikk jeg dessverre glipp av fordi jeg var i Tromsø.

Men ingen sure miner.

– I dag stilte Klinikksjef Rita Jørgensen med kake til alle ansatte, så det ble absolutt feiring som jeg fikk med meg i dag, sier Melby.

Fakta
Dette inneholder aktivitetspakken for Øst-Finnmark:
 • Opprettholde intensivberedskap, Finnmarkssykehuset, Kirkenes (15 mill. kr)
 • Styrke bedriftsrettede virkemidler og kommunale næringsfond (20 mill. kr)
 • Styrke kommunal planlegging (3 mill. kr)
 • Midler til KILA – Kirkenes Industrial Logistics Area (8 mill. kr)
 • Kartlegging og utarbeiding av marine grunnkart i Sør-Varanger (3 mill. kr)
 • Styrke dekningen av høyhastighetsbredbånd (5 mill. kr)
 • Flere FoU-arbeidsplasser ved Norsk institutt for bioøkonomis enhet i Pasvik (3 mill. kr)
 • Kompetansemidler og studieplasser (5 mill. kr)
 • Styrke ordninger for risikolån under Innovasjon Norge øremerket Øst-Finnmark (20 mill. kr og økt låneramme)
 • Kultur: Styrke kunstnerselskapet Pikene på broen i Kirkenes (2 mill. kr)
 • Renovering av basseng ved Pasvik folkehøgskole (11 mill. kr)
 • Opprydning på Bugøynes (10 mill. kr)

Kilde: Regjeringen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse