fbpx Helse Sør-Øst har nesten nådd CO₂-målet for 2030 Hopp til hovedinnhold

Helse Sør-Øst har nesten nådd CO₂-målet for 2030

utslipp av co2 i 2019 og 2022

Sykehusene i Helse Sør-Øst har redusert CO₂-utslippene med nesten 40 prosent på bare to år.

Tall fra 2022 viser at helseforetakene i Helse Sør-Øst har redusert utslippene med 39 prosent.

Sykehusene har satt som mål å redusere utslippene av CO₂ med 40 prosent fra 2019 til 2030.

Totalt har Helse Sør-Øst sluppet ut 132 824 tonn CO₂ i 2022, mot 214 553 i 2019. Tallene for hvert sykehus ser du i grafen over.

Energibehov utgjør 55 prosent av forbruket i 2022. Transport av pasienter 33 prosent. Transporet av ansatte 6 prosent og utslipp av gasser 6 prosent.

Gjennvinningskraft er nøkkelen

Grunnen til reduksjonen av utslipp skyldes at helseregionene har kjøpt gjenvinningskraft. Gjenvinningskraft er elkraft produsert av energi fra norsk industri, og som ellers ville ha gått til spille. Bruk av gjenvinningskraft utgjør 86 prosent av utslippsreduksjonen.

– Det var avgjørende å inngå en nasjonal avtale om kjøp av gjenvinningskraft. Avtalen bidrar til å nå de ambisiøse målene vi har satt oss, sier Terje Rootwelt, toppleder i helseforetaket i en pressemelding.

Mindre reising under Pandemien

Pandemien har også påvirket utslippene av CO₂. Ansatte har reist mindre med fly og bil, og det har vært en nedgang i transport av pasienter (utenom ambulanse). Økt bruk av digitale konsultasjoner har en positiv effekt på klimagassutslippene.

Anestesiavdelingene ved sykehusene har tatt viktige grep. Å redusere utslipp av anestesigasser, særlig desfluran og lystgass, har en stor miljøgevinst.

Redusert bruk av desfluran

Én times anestesi med desfluran kan sammenliknes med en kjøretur med dieselbil på 320 km.

Desfluran er en anestesigass som har betydelig høyere klimagassekvivalent enn andre typer, som sevofluran og isofluran. 

Siden 2019 har en samlet spesialisthelsetjeneste redusert forbruket av desfluran med 63 prosent.

Akuttklinikken i Oslo universitetssykehus har bestemt at den skal redusere bruken av desfluran med 80 prosent fra 2019 til 2026. Klinikken har redusert bruken med 60–70 prosent til nå.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse