fbpx Oslo kommune blar opp 175 millioner kroner ekstra til helse- og omsorgssektoren Hopp til hovedinnhold

Oslo kommune blar opp 175 millioner kroner ekstra til helse- og omsorgssektoren

Bildet viser Raymond Johansen foran Oslo rådhus.

Pengene skal brukes til videreutdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. I tillegg skal ufaglærte kurses.

I Oslo legger byrådet frem sitt reviderte budsjett 30. mai. Tradisjonen tro er budsjettlekkasjer positive nyheter som de sittende politikerne vil ha medieoppslag rundt. Denne gangen vil de gode nyhetene med stor sannsynlighet komme kommunens sykepleiere til gode.

175 millioner ekstra

Byrådsleder Raymond Johansen røper at de vil bevilge 175 millioner kroner som skal brukes til å heve kompetansen til ansatte i helse- og omsorgssektoren. Pengene skal fordeles på bydelene, Sykehjemsetaten og Helseetaten. 

– Oslo vokser, og vi blir eldre. Det er bra, men betyr også at Oslo står overfor noen utfordringer fremover. Frem mot 2040 blir vi dobbelt så mange over 80 i byen vår. For å kunne pleie flere syke eldre trenger vi folk i omsorgsyrkene, sier Johansen i en e-post.

Også Oslo sliter med rekrutteringen, og mange stillinger er i dag ubesatt.

– Vi mangler folk til å løse de store utfordringene vi ser i eldreomsorgen. Derfor holder det ikke å sette av penger til flere ansatte alene. Vi må bli flinkere til å benytte oss bedre av alle de ansatte som jobber i helse- og omsorgsyrkene i dag, sier byrådslederen.

Fordeles over flere år

Ifølge byrådet skal pengene fordeles på flere. Det opplyses ikke hvor mange år det dreier seg om. Når det gjelder konkrete tiltak pengene skal brukes til, nevnes formell etter- og videreutdanning av helsepersonell, kurs for ufaglærte og til vikar når ansatte er borte på grunn av kurs og utdanning.

De 175 millionene skal settes i et fond som byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester skal forvalte.

Byrådet mener at et slik fond vil gi kommunen mulighet til å utfordre utdanningsstedene til å utvikle tilbud og egne utdanningsløp tilpasset kommunens behov.

– Historisk løft

Oslo kommune går fra å bruke ni millioner til dette formålet til 175 millioner kroner.

– Vi tar et skikkelig krafttak og setter av et første innskudd på 175 millioner kroner til et kompetansefond i Oslo, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund på e-post.

Summen vil ifølge henne gi nesten halvparten av de fast ansatte et tilbud om formell etter- og videreutdanning og kurs og sertifisering.

– Dette betyr at vi vil klare å løfte flere hundre med formell utdanning og flere tusen gjennom sertifisering og kompetansehevende tiltak. Dette er et historisk løft, sier Lund. 

Bård Eirik Ruud, fylkesleder i Oslo NSF

– En bra start

Fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk Sykepleierforbund Oslo har også fått et innblikk i hva som kommer i kommunens reviderte budsjett.

– Dette er en bra start, sier han.

Han er tydelig på at Oslo lenge har sett behovet for å beholde det helsepersonellet de har.

– Jeg tenker denne bevilgningen kan hjelpe med det – å beholde og videreutvikle det personellet vi har, sier han og legger til:

– Jeg tenker dette er et bra tiltak, men jeg er litt avventende positiv før jeg ser hvilke konkrete tiltak vi ender opp med.

Sykepleiere erstattes i én av fem vakter

Ruud mener det også er positivt at de ufaglærtes kompetanse skal heves.

– I Oslo er det i dag slik at én av fem ledige sykepleiervakter erstattes med personell som har lavere eller ingen helsefaglig kompetanse. Disse kan aldri erstatte sykepleiere. Men å løfte de ufaglærte eller gi dem utdanning høres lovende ut, sier Ruud.

I tillegg til lønn kan kompetanseheving bidra til at sykepleiere blir i jobbene sine i kommunen, mener fylkeslederen.

– Er 175 millioner nok?

– Det er ikke godt å si. Det må nesten politikerne avgjøre, men det kan være en god start, sier han.

At pengene skal brukes over flere år, mener han også må ses i sammenheng med kommunens rekrutterings- og kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenesten.

– Oslo har en plan, så disse pengene vil nok gi en start på at det blir lettere å sette i gang med faktiske tiltak, sier han.

Velgerfrieri

Ruud sier han nå ser frem til at NSFs tillitsvalgte i Oslo blir involvert i arbeidet

– Det vil skje i samarbeid med ledelsen i kommunen, fagforeningene og utdanningsinstitusjonene. Her har høyskoler og universitet mye å bidra med.

– Tenker du dette et velgerfrieri før høstens valg?

– Det får så være. Det er udiskutabelt at vi trenger mer kompetanse blant sykepleiere og annet helsepersonell ute i kommunen. Pasientenes sykdomsbilde blir mer komplekst. Da må også kompetansen til helsepersonell styrkes, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse