fbpx Sykepleierne flykter fra UNNs oppvåkningsavdeling Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne flykter fra UNNs oppvåkningsavdeling

Panoramabilde av UNN i Tromsø

Om Universistetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ikke klarer å løse bemanningsutfordringene ved oppvåkningen, vil de mangle 15 av 29 sykepleiere når sommeren kommer.

Den siste tiden har det vært tøffe arbeidsvilkår for de ansatte ved Oppvåkningen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Avisa Nordlys og andre medier har de siste ukene hatt flere oppslag om forholdene.

Tillitsvalgt har selv skiftet jobb

Steinar Haugen Grønnbakk er plasstillitsvalgt for sykepleierne og har varslet flere ganger, men har i intervju med Nordlys sagt at lite har skjedd. Han har selv sluttet og har hatt sin siste vakt på avdelingen, men bekrefter til Sykepleien at han vet det foregår møtevirksomhet og dialog.

Dersom ikke noe gjøres raskt, risikerer avdelingen snart at halvparten av stillingene ved UNNs oppvåkningsavdeling er uten spesialsykepleiere.

Utfordrende

Snorre Manskow Sollid er fungerende klinikksjef ved operasjon- og intensivklinikken. Han sier bemanningssituasjonen er utfordrende og har utviklet seg over tid.

– Bakgrunnen er sammensatt, og krever ulike tiltak både for å stabilisere og rekruttere ansatte, sier han til Sykepleien.

– Hvor mange sykepleiere har per nå sagt opp?

– 7,5 stillinger totalt har sagt opp siden årsskiftet, sier Sollid.

På spørsmål om hvor mange av stillingene som står ubesatt av avdelingens totalt antall stillinger, sender Sollid over følgende tall:

Som tabellen over viser, vil avdelingen mangle halvparten av sykepleierne de trenger når sommeren kommer. Det vil si om de ikke klarer å få gjort noe med bemanningsutfordringene.

Har satt inn flere tiltak

– Hva gjør ledelsen?

– Ledelsen jobber med flere tiltak, sier Sollid, og ramser opp følgende eksempler:

  • Vi samarbeider med andre avdelinger for å støtte opp om bemanningen.
  • Vi øker utdanningen av intensivsykepleiere dedikert til bindingstid ved Oppvåkningen.
  • Vi utlyser stillinger «bredere» for å nå flere potensielle søkere samt tilrettelegge for alternative turnusordninger, tildeling av bolig og reisetilskudd.
  • Vi reduserer belastningen på Oppvåkningen ved å sette inn fagansvarlig overlege anestesi for å bedre flyt og faglig støtte. Og ved å redusere bruk av Oppvåkningen for annet enn postoperativ oppvåkning, for eksempel intermediære pasienter.

– Er driften per nå forsvarlig?

– Driften er utfordrende, men forsvarlig, sier han.

Store vikarutgifter

– Hvor mye har avdelingen brukt på vikarer så langt i år?

– For perioden januar og februar 2023 er det brukt i underkant av to millioner kroner på vikarer fra byrå for å sikre driften på Oppvåkningen. Dette har gitt oss et budsjettavvik for personalkostnader på rundt en million kroner i den samme perioden, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse