fbpx Regjeringen vil gi 2,5 milliarder kroner mer til sykehusene Hopp til hovedinnhold

Regjeringen vil gi 2,5 milliarder kroner mer til sykehusene

Bilde av helseminister Ingvild Kjerkol

Regjeringen foreslår å gi 2,5 milliarder kroner mer enn planlagt til sykehusene i år.

Dette kommer i tillegg til den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Regjeringen har fulgt driftssituasjonen ved sykehusene tett etter at vi la fram budsjettet i høst, og ser at det vil være vanskelig å håndtere utfordringene fremover innenfor gjeldende budsjettrammer, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kan gjøre investeringer

Regjeringen vil legge økningen inn i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i mai.

– Dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp. Med denne økningen vil sykehusene også kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr, sier Kjerkol.

Hun viser til at helseforetakene den siste tiden har måttet skyve på planlagte investeringer på grunn av økonomiske utfordringer.

Varslet strammere tider

Senest i januar sa Kjerkol at sykehusene får mindre å rutte med i 2023 og at de måtte stramme inn.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa Kjerkol.

Nå ser det altså ut til at sykehusene får litt romsligere økonomi i år.

Regjeringen har også gjort det klart at sykehusene og andre offentlige virksomheter kan regne med å få budsjettene sine justert i takt med den ekstraordinære prisstigningen.

– Godt i gang med omstilling

Da statsbudsjettet ble utarbeidet, var prognosene for prisveksten i 2023 langt lavere enn den har vist seg å være.

Dette vil også bli kompensert for i revidert nasjonalbudsjett.

– Sykehusene er godt i gang med omstillingstiltak og økonomiske langtidsplaner. Jeg vil be de regionale helseforetakene vurdere hvordan de best mulig kan ta hensyn til vårt varslede forslag i revidert nasjonalbudsjett om økte bevilgninger i drift og planlegging, sier Kjerkol.

Slik fordeles de 2,5 mrd. kronene:

Helse Sør-Øst: 1354,6 millioner kroner

Helse Vest: 478,7 millioner kroner

Helse Midt-Norge: 356,9 millioner kroner

Helse Nord: 309,7 millioner kroner

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse