fbpx Forvaringsdømt serievoldtektsmann tok kvelertak på sykepleier Hopp til hovedinnhold

Forvaringsdømt serievoldtektsmann tok kvelertak på sykepleier

Rikshospitalet

En mann som er dømt for fem voldtekter og et drap, tok i fjor høst kvelertak på en sykepleier under behandling på Rikshospitalet. Nå forlenges forvaringen.

Mannen ble i 2016 dømt til forvaring i åtte år med en minstetid på seks år for en voldtekt han begikk i 2014, kun 31 dager etter at han slapp ut fra fengsel etter å ha sonet 21 år for voldtekt og drap.

Han ble også dømt til fengsel i 1980, 1987 og 1989 for å ha voldtatt ukjente kvinner han hadde truffet på byen.

I forrige uke møtte mannen, som i dag soner på Ila fengsel avdeling Ullersmo, i Romerike og Glåmdal tingrett i forbindelse med at påtalemyndigheten ville forlenge forvaringen med fem år. Der krevde mannen, som nå er i slutten av 60-årene, å bli løslatt på prøve.

Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i at forvaringen skal forlenges med fem år og sa nei til prøveløslatelse.

Var innlagt for behandling av sykdom

I dommen kommer det frem at mannen i fjor høst var voldelig mot en kvinnelig sykepleier på Rikshospitalet, der han var innlagt for behandling av sykdom. Da sykepleieren kom tett innpå ham i forbindelse med en undersøkelse, tok mannen kvelertak på henne.

Ble ikke tiltalt for hendelsen

Mannen ble ilagt en påtaleunnlatelse for voldsepisoden, som innebærer at han ikke ble tiltalt. Påtaleunnlatelser er en strafferettslig reaksjon som blant annet gis i tilfeller der en person er dømt for mer alvorlige lovbrudd og forholdet det ikke reises tiltale for, vil ha liten betydning for straffen.

– Etter rettens syn gir episoden en pekepinn og tiltaltes fungering overfor fremmede som han ikke er vant til, står det i dommen fra tingretten.

Frykter nye voldtekter ved løslatelse

Tingretten mener at det fortsatt er en reell fare for at mannen voldtar på nytt dersom han ikke er under forvaring, og at hans helsetilstand og høye alder ikke endrer faren for dette.

I en risikovurdering som ble gjort av ham av psykologtjenesten på Ila i 2021, pekes det på at mannen har «manglende innsikt i egne vansker, manglende ansvar for de pådømte handlingene, redusert empati med de fornærmede, redusert evne til å forstå andres motiver, holdninger/intensjoner som støtter voldelige (seksuelle) handlinger og vansker med å lære av straff og rusmisbruk».

Ønsker ikke behandling

Retten peker også på at mannen ikke har ønsket å få noen behandling eller gjøre noe for å endre seg mens han har vært under forvaring.

Han fungerer ifølge dommen godt i fengselet og har ikke ønsket å flytte til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå enn Ullersmo, som har et høyt sikkerhetsnivå. Han har heller ikke villet søke om permisjoner.

Mannens forsvarer Ann Turid Bugge har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse