fbpx FHI: 7 prosent flere dødsfall i år Hopp til hovedinnhold

FHI: 7 prosent flere dødsfall i år

Sykehusrom

Det går mot en overdødelighet i Norge i 2022. Fram til midten av november i år har det vært 7 prosent flere dødsfall enn ventet.

Covid-19 er hovedårsaken, opplyser Folkehelseinstituttet. Overdødeligheten utgjør 2700 flere dødsfall enn ventet.

Fra begynnelsen av pandemien til og med uke 46 i 2022 har det vært 4399 covid-19-assosierte dødsfall. Om lag to tredeler av disse dødsfallene skjedde i 2022, med et toppunkt i mars.

– Det gjenstår å se om 2022 er et år som skiller seg ut, eller om økningen i dødelighet er en del av en langvarig trend. Derfor er et viktig å fortsette med overvåking av dødelighet og dødsårsaker, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Ifølge FHI økte dødeligheten mest i de eldste aldersgruppene, og særlig blant dem over 90 år.

– Økningen i dødelighet hos eldre i slutten av 2021 kan skyldes en forskyvning i dødsfall fra tidligere år. I siste halvdel av 2021 ser vi at flere dør av de store dødsårsaksgruppene som hjerte- og karsykdom, kreft og demens. Det kan bety at dødsfall som ble unngått da samfunnet hadde strenge smitteverntiltak i 2020 og tidlig i 2021, skjedde da samfunnet ble åpnet opp igjen sier Stoltenberg.

FHI har imidlertid ikke registrert noen økning i dødsfall som ikke har sammenheng med koronapandemien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse