fbpx Det drar seg til på sykehusene mot jul Hopp til hovedinnhold

Det drar seg til på sykehusene mot jul

bildet viser Stavanger Universitetssjukehus

Flere sykehus er i grønn beredskap i de siste dagene før jul. Og der de er i normal drift, følges situasjonen tett. Ved Helse Fonna har ansatte blitt tilbakekalt fra ferie.

Søndag gikk Stavanger universitetssjukehus i grønn beredskap. Det er sykehuset ikke alene om: Alle sykehusene i Vestre Viken, samt tre sykehus ved Sykehuset Innlandet: Elverum, Hamar og Gjøvik har også gjort det. Det samme har St Olavs hospital i Trondheim.

Ulike grunner

Grønn beredskap iverksettes når det er behov for ekstraordinære ressurser og tiltak for å sikre kapasitet til pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp.

Ved siden av glatte veier og økning i bruddskader, handler det også om en betydelig økning i antall pasienter med covid-19, sesonginfluensa og RS-virus som har behov for sykehusinnleggelse.

Grunnen til grønn beredskap hos St Olavs hospital er den krevende driften under oppstarten av Helseplattformen og fullt sykehus, får vi vite fra kommunikasjonsavdelingen hos Helse Midt-Norge.

Fakta
De ulike beredskapsnivåene:

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømming av pasienter. Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

Kilde: Helse Sør-Øst

Haukeland vurderer beredskapsnivået

– Helse Vest regionale helseforetak er ikke i beredskap, svarer kommunikasjonsavdelingen der, men ber oss sjekke med hvert enkelt helseforetak i regionen hva som gjelder der.

Viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal ved Haukeland universitetssjukehus er en av dem som svarer:

– Situasjonen på sykehuset er krevende med stor innstrøm av pasienter og økende sykefravær blant ansatte. Vi følger situasjonen tett med daglige kapasitetsmøter for å sikre pasientflyten på tvers og har jevnlige driftsmøter for å vurdere den totale situasjonen på sykehuset. Foreløpig klarer vi dette innenfor ordinær drift, men vi vurderer beredskapsnivået fortløpende.

bildet viser Gjesdal

 – De ansatte står på

Gjesdal fortsetter: 

– Når vi nå går inn i ferie- og julehøytiden, blir vi ekstra sårbare for fravær, men vi har god erfaring gjennom to år med pandemi. De ansatte står på og gjør en fantastisk innsats og avdelingene trår til for hverandre. 

– Enkeltoperasjoner kan ha blitt utsatt på grunn av fravær blant nøkkelpersonell, men operasjonsprogrammet går som planlagt. Volumet av elektiv virksomhet tas som vanlig ned i ferietiden.

En krevende situasjon ved Helse Fonna

– Situasjonen er krevende, særleg ved Haugesund sjukehus. Vi har gjort ein del grep for å få driften til å gå rundt. Blant annet er det medarbeidere som har blitt kalt tilbake fra ferie, og vi ringer rundt for å få tak i ekstra personell, opplyser administrerende direktør Olav Klausen i en nettsak fra 20. desember på Helse Fonnas nettside.

Mange pasienter, mye smitte og høyt sykefravær blant de ansatte er det som skaper utfordringene for Helse Fonna ved inngangen til julehøytiden.

– Situasjonen er litt bedre denne uka enn det var i sist uke og i helga, men sykefraværet blant de ansatte er fremdeles høyt, får vi vite fra kommunikasjonssjefen den 21. desember.

Normal drift i nord

– Alle helseforetak i Helse Nord er i normal drift, får vi vite fra kommunikasjonsdirektøren i Helse Nord.

Nye munnbindråd i Sverige

Helsevesenet i Göteborg-regionen ber igjen alle besøkende bruke munnbind for å dempe koronasmitten.

Smittespredningen gjør at Västra Götalands-regionen innfører nye anbefalinger. Alle som besøker sykehus og sykehjem, blir bedt om å ta på seg munnbind.

Mandag var det 348 koronapasienter som ble behandlet i regionens sykehus, en økning på 90 prosent på to uker.

– Det vi ser er bare toppen av isfjellet, sier sjeflege Marga Brisman i Västra Götalands-regionen.

Regionen fraråder også store sammenkomster for pasientene og de ansatte dersom det ikke kan gjennomføres på en smittetrygg måte.

Norske munnbindråd

I Norge er ikke rådene like strenge, foreløpig.

– Folk med symptomer bør bruke munnbind for ikke å smitte andre, mens særlig utsatte bør bruke det for å unngå smitte, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Han sier til TV 2 at det ikke er en eksploderende koronasmitte i Norge. Influensaen gir mer grunn til bekymring for at mange blir syke samtidig, sier han og legger til:

– Nasjonalt i Norge har vi to ganske klare råd. Det ene er at hvis du har symptomer på influensa eller korona og må gå ut, eksempelvis til legen eller på apoteket, så bør du bruke munnbind for å beskytte andre mot smitte.

Det andre rådet gjelder særlig utsatte personer.

– For disse kan det være lurt å bruke munnbind hvis man vil unngå å bli smittet akkurat nå, sier Nakstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse