fbpx Utpekt som ekspert i ekspressutvalg: Skal effektivisere psykisk helsevern Hopp til hovedinnhold

Utpekt som ekspert i ekspressutvalg: Skal effektivisere psykisk helsevern

Espen Gade Rolland, faggruppeleder, rus og psykisk helsevern, psykiatrisk sykepleier

– Jo mer spesialiserte tjenester, jo større risiko for at pasienten kommer til feil sted, sier faggruppeleder Espen Gade Rolland.

Espen Gade Rolland, leder av Norsk Sykepleierforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus, er utnevnt som medlem i et nytt ekspertutvalg.

Listen er lang over hva utvalget skal undersøke. Blant annet ønsker regjeringen svar på:

 • Hvilke pasientgrupper/tilstander kan nyttiggjøre seg mer spesialisert organisering?
 • Hvordan legge til rette for at kunnskap og forskning ligger til grunn for behandlingen?
 • Hvordan organisere dette slik at tjenestene blir koordinerte, helhetlige og av god kvalitet for pasienter og pårørende?
 • Hvordan organisere dette slik at tjenestene blir best mulig i stand til å samarbeide med kriminalomsorgen og andre tjenester med ansvar for grupper hvor psykiske lidelser er utbredt og slik at innsatsen overfor disse gruppene blir styrket?

Målet er at pasientene skal få rask og riktig hjelp.

Les mer om mandatet og utvalget her.

– Må ha en god relasjon til pasienten

– Hva blir særlig viktig å finne ut av, syns du?

– Først må vi kartlegge hva som finnes av spesialiserte tilbud nå, sier Espen Gade Rolland.

– Så må vi diskutere hvor hensiktsmessig det er å spisse tilbudene, med tanke på pasienter og pårørende.

– Nå opplever de ofte å bli henvist videre. Og jo mer spesialiserte tjenester, jo større er risikoen for at pasienten kommer til feil sted. Dette er spesielt viktig siden vi må ha en god relasjon til pasienten for å kunne hjelpe.

Skal helsetjenesten organiseres mer etter pasientenes tilstander?

– Dere skal vurdere en «sterkere tematisk organisering» i psykisk helsevern. Hva betyr det?

– Foreløpig kan det synes litt uklart. Men ifølge mandatet er det en måte å inndele tjenestene på som knyttes enda mer til tilstander, sier faggruppelederen.

Rolland påpeker at helsetjenesten allerede har en del spesialiserte team knyttet til ulike tilstander.

– Psykoseteam, FACT-team og regionale avdelinger for spiseforstyrrelser er eksempler på det. Spørsmålet er om tilgang til helsetjenester er nøkkelen. Altså at alle skal ha lik tilgang uavhengig av hvor man bor.

Se hva helseministeren sier lenger nede i saken.

– Sykepleiere er gode på å utvikle tjenester

– Du er den eneste sykepleieren i utvalget. Hvorfor er du utpekt, tror du?

– Jeg representerer et fagfelt, har ekspertise og har et sykepleiefaglig perspektiv, sier Espen Gade Rolland.

– En stor gruppe?

– Ja, og sykepleiere er gode på å utvikle tjenester. Det har vi alltid vært.

– Dedikerte fagmiljø er viktig for å beholde

– Å rekruttere og beholde fagfolkene er et av punktene utvalget skal se på. Det er kjente begreper i Sykepleierforbundet?

– Ja, og spennende og dedikerte fagmiljø er en viktig faktor for å beholde. Det er ikke bare lønn som gjelder. Å kunne være trygg på jobb, drøfte ting og være i kontinuerlig utvikling betyr mye for engasjerte fagfolk, som spesialsykepleiere, sier Rolland.

– Vi kompletterer hverandre

– Oppgavedeling mellom personellgrupper er også nevnt. Det er jo i tiden?

– Veldig i tiden. Vi må se på hvordan kompetansen kan brukes på rett plass. Jeg mener det er mye å gå på innen psykisk helsevern, sier Espen Gade Rolland.

– Er det noen oppgaver du ønsker å se nøyere på?

– Ved å kartlegge vil vi kunne få utnyttet kompetansen bedre totalt sett. Pasientene vil få bedre hjelp, men vi må se på den totale kompetansen i tjenestene. Vi kompletterer hverandre.

  – Må ta utgangspunkt i befolkningens behov

  – Hvordan unngå at profesjonene slåss for egne kjepphester i utvalgsarbeidet?

  – Vi må ta utgangspunkt i befolkningens behov. Så må vi se på tjenestene, og se om vi skal ha en mer tematisert organisering og hvordan det eventuelt kan foreslås, sier Espen Gade Rolland.

  Han legger til:

  – Det er tjenestene og pasientenes behov som må være styrende, ikke profesjonens behov. Jeg representerer et fagfelt og en faggruppe.

  – Allerede før nyttår skal dere levere innspill til regjeringen. Kort frist?

  – Veldig. Vi får se hvor langt vi har kommet da, sier Rolland.

  Utvalget skal ha sitt første møte neste uke.

  Utvalget skal altså innen 31. desember 2022 levere en delrapport som innspill til arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse.

  Endelig rapport skal leveres innen 1. juni 2023.

  Helseministeren: – Viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt

  Helseminister Ingvild Kjerkol sier dette på departementets nettside:

  – Stadig flere søker hjelp for psykiske plager og lidelser. Samtidig opplever helsetjenesten knapphet på personell.

  Og videre:

  – Da er det viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt, slik at pasientene blir tilbudt behandling med god kvalitet i hele landet, sier Kjerkol.

  Helseministeren sier også:

   – Ny kunnskap må komme pasienter i hele landet til gode. Det er viktig at vi legger til rette for mer spesialiserte tjenester for å oppnå gode resultater med behandlingen.

  Elleve fageksperter i utvalget

  Psykiater Benedicte Thorsen-Dahl skal lede ekspertutvalget. Hun er divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik.

  Øvrige medlemmer i utvalget:

  • Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist/PhD ved BUP Helse Fonna, Kopervik
  • Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i helsefagavdelingen i Helse Nord, Bodø
  • Ane Bekkestad Fjose, enhetsleder ved BUP Gjøvik, Gjøvik
  • Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor ved senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, Bergen
  • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening, Oslo
  • Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Hamar
  • Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Moss
  • Espen Gade Rolland, leder av faggruppe innen psykisk helse og rus i Norsk Sykepleierforbund, Drammen
  • Karl Olaf Sundfør, sentralstyremedlem Mental Helse, Sauda
  • Elin Ulleberg, klinikksjef psykisk helsevern, allmenn rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital, Trondheim

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse