fbpx Tusenvis av sykepleiere har droppet ut av studiet de siste ti årene Hopp til hovedinnhold

Tusenvis av sykepleiere har droppet ut av studiet de siste ti årene

Bildet viser en gruppe studenter som sitter i en forelesningssal

Tallene fra Samordna opptak og Databasen for høyere utdanning tyder på at frafallet fra sykepleierutdanningen ligger på mellom 15 og 20 prosent.

I tidsrommet 2012 og frem til sommeren 2022 har antall planlagte studieplasser ved landets sykepleierutdanninger økt. Tall Sykepleien har fått fra Samordna opptak, viser at sykepleierutdanningene økte planlagte studiepasser med 904 i løpet av denne tiårsperioden. Det gjelder totalt for heltid- og deltidsstudier.

Flere studieplasser, men blir det flere sykepleiere?

Studiestedene «overbooker» i tillegg opptaket fordi de vet at en del studenter kommer til å hoppe av studiet eller møter ikke opp til studiestart.

I perioden 2012 til 2022 har til sammen 55 931 sykepleierstudenter møtt opp til første studiestart.

Dersom alle disse tok heltidsstudie og fullførte, ville vi til sammen sitte igjen med like mange nyutdannede sykepleiere i 2024, altså inkludert studentene som startet studiet i høst.

Det er naturlig at noen dropper ut av studiet eller bruker lengre tid enn normert. Likevel ser det ut til at tallet på ferdig utdannede i 2024 vil bli langt lavere en 55 931. Fasiten får vi imidlertid ikke før om to år, da årets kull vil fullføre bacheloren.

Flere studieplasser, men blir det flere sykepleiere?

I løpet av de siste ti årene har antall planlagte studieplasser økt med 904 plasser. Men har økningen ført til like stor økning i ferdig utdannede sykepleiere tre år etter at de startet studiet?

Sykepleien har fått tall fra Databasen for høyere utdanning (DBH) som viser antall uteksaminerte sykepleierstudenter per år.

I 2012 hadde studiestedene ifølge Samordna opptak, 4346 planlagte studieplasser. Med overbookingen som ble gjort, møtte 4638 studenter opp første studiedag. I en ideell verden ville det da i 2015 blitt uteksaminert like mange sykepleierstudenter – nemlig 4638.

Det skjedde ikke. 

Frafall på 15–20 prosent

Tallene fra DBH viser at det i 2015 ble uteksaminert 3639 sykepleiere. Det betyr at underveis har rundt 1000 sykepleierstudenter hoppet av eller ikke gjennomført på normert tid for heltidsstudier på tre år.

I 2019 startet 5139 sykepleiere utdanningen. Våren 2022 ble 3999 studenter uteksaminert. Altså har 1140 studenter enten sluttet eller ikke gjennomført på normert tid, hvis alle som startet var heltidsstudenter.

I tallene Sykepleien har fått, inkluderes også deltidsstudier. Normert tid for disse studentene er fire år. Tallene vil derfor nødvendigvis bli lavere for uteksaminerte i tidsintervallene på tre år som Sykepleien har lagt til grunn. Men over tid, altså tidsperioden fra 2012 til 2022, tyder tallene på at frafallet fra sykepleierutdanningen er på mellom 15–20 prosent. (Se tabell under)

Tallene fra DBH over uteksaminerte sykepleierstudenter i perioden 2012 til 2022, er totalt 42 684.

NSF Student: – Ikke overrasket over høye frafallstall

NSFs studentleder, Sigrid Husøy Larsen, reagerer slik på tallene: 

– Sykepleie er et intensivt studie med mye praksis og mye teori som skal gjennomføres på kort tid. Mange studenter opplever at det skjer ting på privaten som gjør det vanskelig å gjennomføre praksisperioder med de strenge kravene som er i dag. De opplever mangelfull tilrettelegging når «livet skjer», skriver hun i en e-post.

Hun er ikke overrasket over de høye frafallstallene. Hun mener det for mange er vanskelig å kombinere for eksempel familieliv med studiene. Flere har da sett seg nødt til å ta permisjon og få utsatt studieprogresjon.

– Under pandemien har vi også sett viktigheten av et fysisk klassemiljø. På et studie hvor man er så mye ute i praksis, er det spesielt viktig at studentene får være på campus når de først har teoribolker.

– Må kunne ha et liv ved siden av studiene

Husøy Larsen mener det må bedre ordninger på plass som gjør at studentene kan ha et liv ved siden av studiene:

– Praksisstudiene må bli mer forutsigbare.

– Utdanningsinstitusjonene må være sitt ansvar bevist og tilby tilrettelegging for dem som trenger det. Finansieringen til utdanningen må heves slik at utdanningsinstitusjonene har nok ansatte til å følge opp studentene, mener studentlederen.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anita Helland

Spesialsykepleier
1 år 3 måneder siden

Som pensjonert sykepleier med delvis jobb ser jeg tilbake på et langt og innholdsrikt liv i arbeid som sykepleier .
Jeg har ikke anbefalt yrket til mine barn grunnet lav lønn hele livet, elendige tillegg for ubekvem arbeidstid kveld, natt, helger og høytider.
Tilleggene har omtrent stått stille i mange, mange år.
Krevende arbeid - noe jeg har likt- man bør ha
gode karakterer for å komme inn på studiet, grunnet jobbens store ansvar, spesielt med utregning av medisiner!
Noe frafall på studiet er helt normalt, det har det alltid vært, det er det sikkert på andre studier også!
Totalt har det vært et svært givende arbeid der man lærer samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper, og ikke minst en god følelse i å kunne hjelpe bekymrede og syke mennesker!

Gudrun Maria Eidem

Pensjonert høgskolelektor i sykepleie
1 år 3 måneder siden

En kan vel tenkeseg mange årsaker til dette problemet, men det er vel nødvendig å vite hva årsaken til
problemet er. Jeg anser det helt nødvendig å finne ut hva årsaken til prblemet er. En må da "spørre"/undersøke både
hos avgåtte/avbrutte studenter, sykepleiere i praksis og lærerne, kanskje andre grupper/enkeltpersoner også.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse