fbpx Sykepleier får erstatning etter vaksineskade etter ti års kamp Hopp til hovedinnhold
Etter ti års kamp:

Sykepleier får erstatning etter vaksineskade

Sykepleieren utviklet ME etter å ha fått Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2010. Nå har hun vunnet erstatningssaken i lagmannsretten.

Lagmannsretten har slått fast at staten er erstatningsansvarlig etter at sykepleieren utviklet ME (se faktaboks under) som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bistått henne i saken, som ble vunnet både i tingretten og i lagmannsretten.

Nå må Norsk pasientskadeerstatning utbetale erstatning, skriver NSF på sine hjemmesider.

Ifølge NSF har lovgiverne gitt en særskilt hjemmel i pasientskadeloven som skal ivareta de som er så uheldige at de rammes av skade/sykdom etter en anbefalt vaksine. Også høyesterett har gitt klare retningslinjer om hvordan regelverket skal forstås, og nå har lagmannsretten fulgt opp i sykepleierens favør.

Fakta
Myalgisk encefalomyelitt
  • Kronisk utmattelsessyndrom er kjennetegnet av nyoppstått, omfattende utmattelse som i vesentlig grad hemmer hverdagslivet.
  • I tillegg har personen ofte andre plager, som for eksempel søvnforstyrrelse, smerter eller konsentrasjonsvansker. 
  • Noen pasienter får behov for hjelp til daglig stell, skjerming for lys, lyd og andre sanseinntrykk, og i de alvorligste tilfellene næringstilførsel via sonde.

Kilde: Store norske leksikon

Ble meldt til NPE i 2012

Sykepleieren meldte skaden til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) allerede i 2012. Siden den gang har saken vært behandlet i NPE og klageinstansen.

– Det har vært en ekstraordinær belastning for medlemmet vårt at saken har tatt så lang tid som tolv år, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Kan få betydning for koronavaksinerte

– NSF bistår nå rundt 35 medlemmer som fortsatt er syke etter koronavaksinering. Staten må sette opp farten og unngå unødvendige runder i disse sakene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Larsen sier hun forventer at Norsk pasientskadeerstatning innretter sin praksis i tråd med Høyesteretts- og lagmannsrettens dommer.

– Den nye dommen vil få betydning for skader og sykdommer etter koronavaksinering, sier Larsen.

Lover rask behandling

– Hvordan beregner man erstatning i pasientskadesaker?

– Det er en individuell beregning, noen får erstatning for men, og andre bare for faktiske utgifter, som tapt inntekt, sier fungerende kommunikasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i NPE på telefon.

– Det økonomiske tapet kan i tillegg til tapt inntekt for eksempel være medisiner og utgifter til behandlinger i forbindelse med sykdommen, legger hun til.

– Vi prioriterer å få løst denne saken så rask som mulig, sier Stæhr.

Fakta
Svineinfluensavaksinen Pandemrix
  • I april 2009 kom utbruddet av svineinfluensa i Mexico der viruset smittet mennesker. Turister spredde viruset til andre land og kontinenter. Viruset kalles influensavirus A (H1N1).
  • Vaksineringen ble avsluttet i mars 2010, og vaksinen har ikke vært i bruk i Norge siden. Pandemrix ble avregistrert i EU i 2015. 
  • I Norge ble 2,2 millioner personer vaksinert.
  • Det er meldt 1989 bivirkningsmeldinger knyttet til Pandemrix etter vaksinasjonen i 2009/2010 til Legemiddelverket.
  • Av disse er 1056 bivirkningsmeldinger vurdert som alvorlige.
  • Eksempler på alvorlige bivirkninger som ble meldt var plager i nervesystemet, som for eksempel: nummenhet, kramper, narkolepsi, forverret epilepsi og Guillain Barré syndrom. De fleste av disse var forbigående med unntak av narkolepsi. Det kom også rapporter om tap av lukte- og smakssans.
  • De vanlige bivirkningene som ble meldt var hodepine, smerter, feber og smerter/hevelser på injeksjonsstedet. 

Kilde:Legemiddelverket

Formulering i ingress endret kl 14.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse