fbpx 50 millioner til sykepleierstudenter i praksis Hopp til hovedinnhold

50 millioner til sykepleierstudenter i praksis

NSF Student NSF Student
Sigrid Husøy Larsen

Regjeringen bevilger 50 millioner kroner for å lette byrden for sykepleierstudenter i praksis. Sjekk hvordan pengene er fordelt.

NSF Student har lenge jobbet for at sykepleierstudenter som må reise bort for å gjennomføre praksis, får dekket sine ekstra utgifter. I dag, 7. november, kunngjorde regjeringen at de har satt av 50 millioner til dette.

17 universiteter og høyskoler skal dele pengene (se oversikt nederst i saken).

Gladnyhet

De 50 millionene er ikke forbeholdt sykepleierstudenter. De skal dekke reise- og boutgifter til alle studenter som studerer helsefag.

Regjeringen lanserer naturlig nok saken som en gladnyhet, men hva mener lederen i NSF Student?

– At regjeringen satser på praksis i helseutdanningene er en gladnyhet. Dette var noe som kom til revidert nasjonalbudsjett i vår, men som etter vår mening manglet i budsjettet for 2023, sier studentleder Sigrid Husøy Larsen.

Hun mener 50 millioner er en god start, og vil komme godt med til utdanningsinstitusjonene dersom de brukes riktig.

– Ikke lommeboka som skal bestemme

– Hvorfor er det så viktig at sykepleierstudentene får dekket boutgifter i praksisperioden?

– Gratisprinsippet står høyt i høyere utdanning, men for sykepleierstudenter er ikke dette realiteten, sier Larsen.

Hun sier studentene blir pålagt ekstrautgifter på kort varsel, for eksempel når de skal ut i fjernpraksis.

– På en allerede presset studentøkonomi, lar dette for mange seg ikke gjøre. Med bedre økonomiske støtteordninger sikrer vi at flere har muligheten til å bli sykepleier. På den måten er det ikke slik størrelsen på lommeboken som avgjør for hvorvidt du har råd til et studium med 50 prosent praksis, legger Larsen til.

Rettferdig fordeling?

– Har du noen tanker om fordelingen av pengene?

– Umiddelbart tenker jeg at jeg gjerne skulle sett bakgrunnen for den fordelingen som er gjort. Jeg reagerer også på at et så stort universitet som Oslomet ikke er på lista, og lurer på hva som er årsaken til dette, sier Larsen

Studentlederen sier det er fint å se at de ekstra midlene til fjernpraksis ble satt inn igjen i budsjettet.

– Ekstra midler er på høy tid. Men nå er det også viktig at disse midlene blir brukt slik de er tiltenkt. Utgifter må forhåndsutbetales til studentene, slik at de slipper store innhogg i personlig økonomi, sier hun.

Flaskehals

Regjeringen erkjenner at tilgangen på praksisplasser er en av de største flaskehalsene for å få utdannet mer helsepersonell.

NTNU, UiT – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og VID vitenskapelige høyskole i Oslo, er blant de utdanningene som får størst andel av potten.

Pengene som universitetene og høyskolene nå får, skal gå til å dekke reise- og boutgiftene til studentene som har praksis i kommuner langt unna campus.

– Vi må ta hele landet i bruk som praksisarena. Regjeringa har opprettet fleire studieplasser, men dette krev også fleire praksisplasser, fastslår forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Studentene må søke for å få dekket utgifter

Ordningen skal dekke behovene for rundt 3500 studenter som skal ut i praksis. De kan søke utdanningene for å få dekket sine utgifter, så gjenstår det å se hvor langt 50 millioner rekker.

Regjeringen har tidligere bevilger penger til 300 nye studieplasser i sykepleierutdanningene og spesialsykepleierutdanningene. I tillegg har regjeringen bedt utdanningene opprette 200 nye plasser i sykepleie innenfor de økonomiske rammene de har.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse