fbpx Tidligere sykepleier dømt til å betale 744 000 kroner Hopp til hovedinnhold

Tidligere sykepleier dømt til å betale 744 000 kroner

En tidligere sykepleier i Drammen kommune er i tingretten dømt til å betale 630 000 pluss saksomkostninger til kommunen etter en bolighandel med en pasient.

Drammens Tidende [bak betalingsmur] skriver at sykepleieren i 2012 skal ha solgt en leilighet for 430 000 til en pasient med rett til å kjøpe leiligheten tilbake til samme pris etter ett år.

Pasienten likte imidlertid leiligheten og nektet å flytte. Da pasienten i 2016 solgte en annen leilighet for 820 000 kroner, krevde sykepleieren 550 000 fra pasienten fordi pasienten ikke hadde fulgt opp gjenkjøpsavtalen fra 2012.

Pasient betalte 550 000

Pasienten betalte de 550 000 kronene sykepleieren krevde, fordi hun hadde tillit til sykepleieren. I ettertid kontaktet hun advokat, og saksøkte sykepleieren og Drammen kommune.

Drammen kommune betalte 630 000 kroner i erstatning til pasienten og sa opp sykepleieren.

Forlik og førtidspensjon

I 2021 inngikk kommunen et forlik med sykepleieren, etter at denne gikk til sak om usaklig oppsigelse mot kommunen. Sykepleieren valgte å førtidspensjonere seg, ifølge Drammens Tidende.

Men da sykepleieren nektet å betale de 630 000 kommunen hadde betalt pasienten, gikk kommunen til rettssak.

I den siste dommen fra Drammen tingrett dømmes den tidligere sykepleieren til å betale Drammen kommune tilbake de 630 000. Samt saksomkostninger på 114 000 kroner.

Brøt helsepersonelloven

I dommen står det at sykepleieren brøt både kommunens etiske retningslinjer og helsepersonelloven ved å inngå en gjenkjøpsavtale med en pasient om boligkjøp.

Svein Duesund, advokat til den dømte, sier til Drammens Tidende at de er uenige i dommen og vurderer å anke.

Fakta
Forbud mot gaver i tjenesten

Fra Helsepersonellovens punkt 2, paragraf 9.

  • Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte.
  • Helsepersonell må heller ikke motta fra pasient eller bruker gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi.
  • Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke ytelser som er omfattet av første og annet ledd.

Les mer her, kilde: Helsedirektoratet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse