fbpx – Ikke noe prinsipielt imot at ungdom jobber på sykehus Hopp til hovedinnhold
Regjeringen:

– Ikke noe prinsipielt imot at ungdom jobber på sykehus

Overtid i pandemiåret 2020.

Men lovverk må følges, understreker Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. 

I forrige uke gikk foretakstillitsvalgte ut med en rekke kritiske spørsmål til ledelsen ved Sykehuset Østfold, etter at 15-, 16- og 17-åringer i et prosjekt var blitt rekruttert og ansatt som driftspersonell ved akuttgeriatrisk sengepost.

Ungdommene skal ikke delta i behandling av pasienter. Arbeidsoppgavene er ifølge sykehusledelsen å fylle opp skuffer og skap med utstyr, vaske rom og annet logistikkarbeid.

HOD: Ikke prinsipielt imot 

Sykepleien har bedt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommentere om hun stiller seg bak at unge under 18 blir ansatt på sykehus. Statssekretær Karl Kristian Bekeng svarer:

– Regjeringen har ikke en prinsipiell motforestilling mot at ungdom under 18 år får sommerjobb på sykehus, men vi forutsetter selvfølgelig at arbeidsoppgavene er tilpasset aldersgruppen og at ansettelsen gjøres i tråd med lov- og avtaleverk, herunder arbeidsmiljøloven.

Bekeng presiserer at han ikke kjenner ikke til saken det refereres til utover det som er omtalt i artikkelen, og at det derfor en vanskelig å kommentere den konkret.

OUS: Ansetter ikke under 18 år

Sykepleien har spurt et knippe av de største helseforetakene om de har eller planlegger å ansette unge under 18 år ved sine sykehus, og i tilfelle til hvilke arbeidsoppgaver.

To helseforetak har svart så langt:

Avdelingsleder Esther Nygaard Norseth i HR-staben ved Oslo universitetssykehus (OUS) opplyser at de har retningslinjer for hva som er nedre aldersgrense for ansettelser:

– Hovedregelen er at personer som skal ansettes ved Oslo universitetssykehus, skal være over 18 år. Dette omfatter også timebetalte som utfører arbeid i helger, kvelder og ferier, ifølge HR-lederen.

Aldersgrensen gjelder ikke for elever, studenter eller lærlinger under 18 år som skal gjennomføre praksisperioder eller liknende ved Oslo universitetssykehus som en del av utdanningen.

Disse skal følge eget opplæringsopplegg i samarbeid med skole eller utdanningsinstitusjon, opplyser hun.

– Stiller særskilte krav

– Begrunnelsen for å ha en nedre aldersgrense på 18 år er at ansettelse av arbeidstakere under 18 år, stiller særskilt krav til oppfølging og tilrettelegging fra arbeidsgiver, jamfør arbeidsmiljøloven kapittel 11, påpeker Esther Nygaard Norseth.

– Det er ressurskrevende, og kan blant annet utfordre personvern, pasientsikkerhet og taushetsplikt.

UNN: Kan være sommervikarer ved uteseksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser via sin kommunikasjonsavdeling at de ikke har noen overordnet satsing rettet mot rekruttering av unge under 18 år.
 
– Ved enkelte avdelinger eller seksjoner kan det likevel være vikarbruk med ungdommer under 18, for eksempel ved uteseksjonen på sommeren, svarer sykehuset på Sykepleiens spørsmål om de har ansatte under 18 år, altså der det ikke er som ikke er ledd i utdanning.
 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse