fbpx Sykehusene opplever økning av akutt syke, men vet ikke hvorfor Hopp til hovedinnhold

Sykehusene opplever økning av akutt syke, men vet ikke hvorfor

Akuttmottak

I juni måned i år økte antallet pasienter til akuttmottaket ved St. Olavs hospital med 14 prosent.

Oppland Arbeiderblad [for abonnenter] opplyste før helgen om at sykehus over hele landet opplever uvanlig mange akutt syke. Det gjelder også sykehuset Innlandet, men ingen kan så langt gi gode svar på hvorfor det skjer.

Sykehuset Innlandet i beredskap

Sykehuset Innlandet har økt beredskapen. Uvanlig mange akuttinnleggelser og en oppblomstring i koronapandemien oppgis som årsaken.

– Vi merket det først på Gjøvik for to uker siden. Da benyttet vi oss av våre andre sykehus for å avlaste. De siste to dagene har vi hatt tilsvarende kapasitetsproblemer ved våre andre sykehus, sier fungerende direktør for medisin og helsefag Siv Cathrine Høymork til Oppland Arbeiderblad

De akutte innleggelsene kommer i tillegg til en oppblomstring i koronapandemien samt ferieavvikling. 

Fikk nei

Sykehuset Innlandet ba nærliggende helseforetak om hjelp for å avlaste, men fikk nei.

– Det var like krevende hos dem, så de hadde ikke kapasitet til å avlaste oss. Også der er det uvanlig mange akuttinnleggelser. Vi ser at det samme skjer i Trondheim, Stavanger og Oslo, sier Høymork.

Sykehuset oppgir at de så langt ikke har tilbakekalt helsepersonell fra ferie.

Økning på 18 prosent

Også St. Olavs hospital i Trondheim har kapasitetsutfordringer i sommer.

– Vi opplever også en økning i tilstrømmingen av akutt syke til sykehuset, skriver assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital, Birger Endreseth, i en e-post til Sykepleien.

– Hvor mye er økningen i akutt syke på?

– I juni måned i år økte antallet pasienter til akuttmottaket med 14 prosent fra tidligere toppnivå, som var juni 2021. I forhold til nivået før pandemien er økningen på 18 prosent, opplyser Endreseth.

Hvorfor det skjer, synes han det er vanskelig å mene noe om.

– Hos oss har vi et sammensatt bilde, med økt tilstrømming av akutt syke, mange utskrivningsklare pasienter og et økende antall koronapasienter. Samlet gir dette oss utfordringer med kapasiteten, svarer Endreseth.

Å tilbakekalle fra ferie har foreløpig ikke vært et tema på St. Olavs hospital.

Finnmarkssykehuset: Mer covid og MRSA

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser informasjonsavdelingen at det ikke er uvanlig mange akutt syke som kommer.

– Det er naturlige variasjoner fra dag til dag, men innenfor normalen, skriver kommunikasjonsrådgiver Solveig Jacobsen i en e-post.

Ved Finnmarkssykehuset er det en økning i antallet innlagte.

– En del skyldes flere covidpasienter i tillegg til økning av MRSA-smitte, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ida Elise Kristine Sundby i en e-post.

Årsaken til at dette skjer, er ifølge sykehuset ukjent.

– Mulig infeksjonssykdommer kan ha noe med immununderskudd å gjøre. Det kan være en konsekvens etter nedstengningen av samfunnet med færre infeksjonssykdommer og økning i MRSA-smitte i forbindelse med tilstrømming av turister, svarer Sundby.

På toppen opplever Finnmarkssykehuset at mange utskrivningsklare pasienter fra kommunen blir liggende.

– En situasjon som har gjort arbeidssituasjonen hos oss vanskeligere.

Siste utvei

– Vil dere tilbakekalle ansatte fra ferie?

– Tilbakekalling fra ferie er siste utvei. De ansatte har stått på i en belastende tid med pandemi, og har behov for å få avviklet sin ferie, svarer Sundby.

Hun opplyser at sykehuset bruker NSFs sommeravtale. Det betyr at ansatte får ekstra betalt for overtid.

– Vi har også spurt noen ansatte om å flytte ferien med avtale om kompensasjon som Finnmarkssykehuset har utarbeidet. Vi legger press på kommunene og ber dem om å ta tilbake pasienter som er utskrivningsklare, skriver Sundby i en e-post.

Grønn beredskap i Stavanger

Stavanger universitetssjukehus (SUS) opplyser til Sykepleien at også de merker en kraftig økning, og sykehuset er i grønn beredskap.

Sykehuset hadde fredag 21. juli et beredskapsmøte hvor de vurderte situasjonen og besluttet å opprettholde beredskapsnivået.

– Vet dere årsaken til økningen i akutt syke?

–Vi vet foreløpig ikke hva dette skyldes, bare at vi nå får svært mange pasienter med svært mange typer sykdommer, svarer sykehuset i en e-post til Sykepleien.

Viken og Ahus har høynet beredskap

Pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Hedda Holth, opplyser til Sykepleien at også de merker en økning i akutt syke. De har likevel ikke økt beredskapsnivået. Det har imidlertid Ahus og Vestre Viken gjort.

Det er så langt ikke aktuelt å tilbakekalle ansatte fra ferie.

– Våre ansatte skal få lov til å nyte en etterlengtet ferie. Vi følger situasjonen nøye, men vi vet heller ikke hvorfor det er slik nå, skriver Holth i en e-post.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse