fbpx Kommunene har planene klare for massevaksinering Hopp til hovedinnhold

Kommunene har planene klare for massevaksinering

Bildet viser ampuller og en sprøyte med koronavaksine

Tre av fire kommuner har en plan for hvordan de skal gjennomføre en ny runde med massevaksinering i høst, om det skulle bli nødvendig.

Onsdag ble det klart at alle over 75 år anbefales å ta en oppfriskningsdose. Helsemyndighetene vurderer om også andre grupper skal omfattes – som risikopasienter fra 18 år og eldre, eller eventuelt hele den voksne befolkningen.

Når vi kan vente en avklaring, er foreløpig ikke kjent.

– Folkehelseinstituttet vurderer dette fortløpende. Det er mange faktorer som spiller inn. Man ser blant annet på vaksinenes effekt mot nye virusvarianter, ventet effekttap etter siste vaksinering og samlet bivirkningsrisiko. Det vil selvsagt også være avgjørende hvilke virusvarianter vi faktisk står igjen med til høsten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Klare i løpet av fire uker

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kartlagt hvordan kommunene ligger an. De sendte i juni ut spørreskjema til alle kommuner, og 283 av 356 kommuner svarte.

Det store bildet er at kommunene er forberedt på å rulle ut en ny, storstilt runde med oppfriskningsvaksiner.

  • Av dem som svarte, sier 93 prosent, eller 263 kommuner, at de har en plan for massevaksinasjon til høsten.
  • 5 prosent svarer nei, mens 2 prosent svarer vet ikke.
  • 89 prosent svarer at de vil være klare fra 1. september.
  • Over halvparten vil kunne oppskalere fra dagens nivå til full kapasitet på en til to uker. En del vil være klare på fire uker, mens noen sier de vil trenge mer enn fire uker.

Enklere nå

Det er likevel 93 kommuner som ikke har svart på undersøkelsen. Nakstad mener det ikke er grunn til uro. Selv om de ikke har svart på undersøkelsen, kan de likevel være forberedt, understreker han.

– Det er en del små kommuner som ikke nødvendigvis har slikt planverk, de håndterer det på annen måte – for eksempel via fastleger, sier han.

– Det er også mer ressurskrevende å vaksinere hele befolkningen to til tre ganger enn å gi bare gruppen over 75 år en oppfriskningsdose. Det er en mye enklere oppgave for kommunene enn det var i fjor, sier han.

Ber om at pensjonistordning videreføres

Selv om helsemyndighetene rapporterer at kommunene ligger godt an, mener de det er viktig å legge til rette for at pensjonert helsepersonell fortsatt vil kunne være tilgjengelig, hvis det blir nødvendig.

Ordningen med at pensjon og AFP ikke avkortes for koronarelatert arbeid, skal etter planen avsluttes i august. Men FHI, Helsedirektoratet og vaksinekoordinatorene hos statsforvalterne ber nå regjeringen vurdere å forlenge ordningen.

– Det har vært en suksess å bruke pensjonister. Det er god ressursbruk, men det har selvsagt en kostnadsside som må vurderes politisk, sier Nakstad.

Planlegger influensa- og koronavaksine samtidig

Mange av kommunene vurderer også om de kan samkjøre vaksinering mot korona og influensa utover høsten. Det kan være en god idé, mener Nakstad, men det kommer an på tidspunktet og hvem det gjelder.

– Vi har anbefalt gruppen over 75 å ta en oppfriskningsdose, og at det skjer fortløpende fra 1. juli. Det er lenge før det kommer influensavaksine, sier han.

Men hvis det blir aktuelt å gi deler av befolkningen oppfriskningsdoser i oktober/november, vil det kunne samkjøres med influensavaksinering for visse grupper.

– På lengre sikt kan det godt være at influensa- og covidvaksinering vil kunne samkjøres hver høst, kanskje til og med i samme sprøyte, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse