fbpx – Vi har funnet alvorlig svikt i pasientbehandlingen, sier fylkeslegen i Vestfold og Telemark Hopp til hovedinnhold

– Vi har funnet alvorlig svikt i pasientbehandlingen, sier fylkeslegen i Vestfold og Telemark

Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold. Bilde av bygget.
FØLGER MED: Statsforvalteren opplyser at de ikke lukker tilsynet med Akuttsenteret. Over sommeren varsler Statsforvalteren at de vil gjøre nye undersøkelser ved Akuttsenteret. Foto: Sykehuset Vestfold

Pasienter ved Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold fikk for sen vurdering ut fra hastegrad, forsinkelse i vurdering og behandling, samt forsinket oppdagelse av alvorlige tilstand, påpeker fylkeslegen etter tilsyn.

Legeforeninger ved sykehuset Vestfold sendte bekymringsmelding om at pasientsikkerheten var truet ved Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold HF i januar. På bakgrunn av dette startet Statsforvalteren tilsyn.

Statsforvalteren fant alvorlige brudd i alle ti undersøkte pasientjournaler

I Statsforvalterens endelige rapport, kommer det frem at det er mye som svikter.

– Vi har funnet alvorlige svikt i pasientbehandlingen ved Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold HF, sier fylkeslege Sigmund Skei hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i en pressemelding.

Ledelsen ved sykehuset har erkjent problemene og har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at pasientene får forsvarlig pasientbehandling i Akuttsenteret.

Statsforvalteren har blant annet vurdert ti utvalgte pasientjournaler ut fra innmeldte alvorlige avviksmeldinger knyttet til Akuttsenteret i en periode på seks uker fra januar og februar i år.

– For alle de ti pasientene fant vi brudd på forsvarlig pasientbehandling. Noen pasienter fikk for sen vurdering ut fra hastegrad, andre forsinkelse i vurdering og behandling, forsinket oppdagelse av alvorlige tilstand, samt samtidighetskonflikter, sier fylkeslege Sigmund Skei i pressemeldingen.

Statsforvalteren fant også at journalføringen var mangelfull. I rapporten påpekes det at dette ikke er et tilfeldig pasientutvalg, men en undersøkelse av pasientjournaler der det allerede var meldt alvorlige avvik.

Følger nøye med

– Vi har vurdert alle avviksmeldingene knyttet til Akuttsenteret for april, og finner at det fortsatt var meldt alvorlige avvik i pasientbehandlingen, men færre enn i undersøkelsesperioden fra november 2021 til og med februar 2022, sier Skei i pressemeldingen.

Ifølge Statsforvalteren har sykehuset har gjort tiltak for å få stabilitet i vaktlinjen for legene i Akuttsenteret, og arbeider kontinuerlig med å rekruttere sykepleiere.

– Det er iverksatt tiltak for å styrke ledelse og koordinering i Akuttsenteret. Sykehuset har iverksatt prosjekter for kvalitetsforbedring, samt opplæring og oppfølging av personalgruppen, skriver Statsforvalteren i pressemeldingen.

Statsforvalteren opplyser at de ikke lukker tilsynet med Akuttsenteret. De kommer til å følge nøye med på at ledelsen ved sykehuset sikrer forsvarlig drift. Over sommeren varsler Statsforvalteren at de vil gjøre nye undersøkelser ved Akuttsenteret.

Akuttsenteret

Akuttsenteret består av akuttmottak, akutt avklaring og skadepoliklinikk. Akuttsenteret tar imot over 30 000 pasienter årlig som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skade.

Kilde: Sykehuset Vestfold

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.