fbpx Økt dødelighet i fjor – høyeste antall siden 2008 Hopp til hovedinnhold

Økt dødelighet i fjor – høyeste antall siden 2008

Dødeligheten var høyere enn ventet i fjor. Covid-19 og hjerte- og karsykdommer bidro til økningen, melder FHI.

Det ble registrert 41 676 dødsfall i Norge i 2021, det høyeste antallet på 13 år, viser statistikken som Folkehelseinstituttet publiserte torsdag.

Dødstallet i fjor var 1000 til 1500 høyere enn forventet.

Covid-19 bidro

– Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn forventet bidro til høyere totaldødelighet i Norge i 2021, mens dødeligheten for luftveissykdommer som for eksempel influensa og lungebetennelse har vært på bunnivå i begge pandemiårene, sier overlege Guttorm Raknes i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

– For flere av de store kreftformene og narkotikautløste dødsfall har utviklingen vært oppløftende. Her er det registrert lavere dødelighetsrater, sier Raknes.

Økt levetid og økt befolkning

Befolkningen i Norge øker år for år, blant annet fordi vi lever stadig lengre. For å kunne sammenlikne dødeligheten over tid bruker Dødsårsaksregisteret aldersstandardiserte rater – der man beregner antall dødsfall per 100 000 innbyggere og justerer for alderssammensetningen i befolkningen.

Figuren nedenfor viser et brudd i den nedadgående trenden i totaldødelighet i 2021.

FHIs beregninger viser at fjorårets økning er den største prosentvise økningen siden 1999.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer øker for første gang siden 1995.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse